Nieuws

“evidence- of risk based” classificering

foto: Rvongher
foto: Rvongher

Op 29 maart zal door de KNVTS in Vlaardingen vanaf 16.00 - 18.00 uur een Lagerhuis discussie worden georganiseerd rond het thema ‘doelregelgeving in de maritieme sector’.

Onder leiding van Ubald Nienhuis zal, in een drietal onderwerpen, gediscusseerd gaan worden over het effect dat doelregelgeving heeft op:

  1. het onderhoud van schepen. Uitgangspunt van dit onderwerp is de manier van risico management in de luchtvaart moet ook in de scheepvaart worden toegepast;
  2. het ontwerp van schepen, waarbij ingezoemd zal worden op het beleid tav veiligheidsmiddelen bij de marine en de toepasbaarheid binnen de koopvaardij hiervan;
  3. de mens in de maritieme sector. Is het verantwoord om naar doelregelgeving te gaan en hoe gaat de mens hiermee om, kan de mens hiermee omgaan?

De voorbereidingen voor deze interactieve discussie middag zijn in volle gang. Het interactieve karakter van deze sessie houdt in dat het aantal deelnemers beperkt zal zijn tot 60 deelnemers. Geïnteresseerden wordt verzocht zich vooraf aan te melden (secretariaat@knvts.nl). Deelname wordt op volgorde van inschrijving bevestigd.
 

foto: Rvongher, Wikipedia
photo courtesy of IHC Merwede