Nieuws

115 jaar KNVTS

KNVTS symposium 115-jarig jubileum.

In 2013 bestaat de KNVTS 115 jaar, reden genoeg om hier aandacht aan te geven. In overleg met een aantal leden heeft het Hoofdbestuur KNVTS besloten een symposium te organiseren om het 115-jarig jubileum op de kaart te zetten.

Het symposium zal voortborduren op het Lagerhuisdebat dat de KNVTS afdeling Rotterdam op 29 maart 2012 heeft georganiseerd. Het thema van dit Lagerhuisdebat was: “Van rule-based naar evidence- of risk-based-classificatie van schepen”. Enkele artikelen rond dit thema zijn in SWZ-Maritime van februari, april en mei gepubliceerd.

Het thema voor het symposium is afgeleid van een aantal aspecten dat in het Lagerhuisdebat naar voren zijn gekomen: de relatie tussen mens, techniek en (doel)regelgeving in de maritieme sector.

De planning is het symposium in maart of april 2013 te laten plaatsvinden.

Het doel voor dit symposium is om een interactieve kennis uitwisseling rond dit thema op gang te brengen. De organisatie heeft een globaal idee over de invulling van het symposium en stelt het op prijs als leden en niet leden van de KNVTS ideeën en suggesties aanreiken om verder invulling te geven aan de inhoud en vormgeving van het symposium.

Ideeën en suggesties rond de onderwerpen van dit thema kunnen tot 31 juli 2012 kenbaar gemaakt worden via info@knvts.nl.

In de loop van het jaar zal verdere berichtgeving rond het symposium plaats vinden.
 

J.H. Klok