Nieuws

Aankondiging ALV - KNVTS 2012

photo courtesy of Royal Huisman
photo courtesy of Royal Huisman

Op woensdag 30 mei 2012 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de KNVTS plaatsvinden.

Vanwege de goede relatie met de KNVTS heeft de directie van Royal Huisman een locatie inclusief faciliteiten en de catering voor deze gelegenheid aangeboden. Het hoofdbestuur is dan ook trots te mogen aankondigen dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar in de kantine van Royal Huisman Shipyard BV te Vollenhove zal worden gehouden. Na ontvangst zal om circa 15:00 uur de vergadering beginnen. Naar verwachting zal de vergadering rond 16:15 uur afgesloten worden, waarna een presentatie door en over Royal Huisman zal worden gegeven. Aansluitend krijgen de leden een rondleiding over het bedrijf aangeboden en als afsluiting een netwerkborrel. Rond 18:30 uur zullen de KNVTS-activiteiten bij in Vollenhove worden afgerond.

Deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is uitsluitend voor leden van de KNVTS. Het programma rondom de vergadering is om uitwisseling van kennis en netwerken te bevorderen respectievelijk te stimuleren. Een partnerprogramma is bij deze gelegenheid niet voorzien.

Leden worden vriendelijk verzocht uiterlijk 3 weken voor de vergadering eventuele agendapunten in te brengen bij het secretariaat van de KNVTS. Dit kan via de tab “contact” op de nieuwe website www.KNVTS.nl , rechtsreeks via de e-mail naar info@knvts.nl of uiteraard via de telefoon of post. Tenminste 2 weken voor de vergadering zal de definitieve vergaderagenda worden gepubliceerd.

Leden die met eigen vervoer komen, kunnen hun auto parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen op het terrein van Royal Huisman Shipyard BV aan de Flevoweg 1 te Vollenhove. Indien men niet met eigen vervoer kan komen en van het openbaar vervoer (trein) gebruik moet maken, gelieve dit kenbaar te maken aan het secretariaat vóór 1 mei 2012.

Degenen die niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich tussen 16:30 en 16:45 uur aansluiten bij de groepen voor de rondleiding of bij de borrel.
 

Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 - 15.00 uur Ontvangst bij Royal Huisman Shipyard BV
15.00 - 16.15 uur Algemene Ledenvergadering KNVTS
16.30 - 16.45 uur Presentatie Royal Huisman
16.45 - 18.00 uur Rondleiding over de werf van Royal Huisman
18.00 - 18.30 uur Afsluitende netwerkborrel

Lees meer

http://www.royalhuisman.com/
photo courtesy of IHC Merwede