Nieuws

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 20 mei bij Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. te Amsterdam, die als gastheer zal optreden. 
Onder voorbehoud zal het programma er als volgt uitzien:

13.30 – 14.00     Ontvangst
14.00 – 15.30     Werf-presentatie en rondleiding
                            (afhankelijk van het aantal
                             aanwezigen in twee groepen)
15.30 – 17.15     Jaarvergadering
17.15 – 18.00     Afsluitende borrel

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en begunstigers van de KNVTS. Indien een en ander tot stemming wordt gebracht, zijn alleen leden statutair gerechtigd hun stem uit te brengen. Het programma rondom de vergadering is om de uitwisseling van kennis en het netwerken te bevorderen, respectievelijk te stimuleren. Een partnerprogramma is bij deze gelegenheid niet voorzien. Aanmelden via secretariaat@knvts.nl vóór 15 mei s.v.p.

Oranjewerf Scheepsreparatie in Amsterdam

 

 

 

 

Oranjewerf Scheepsreparatie in Amsterdam

 

 

 

photo courtesy of IHC Merwede