Nieuws

ALV - KNVTS van 30 mei 2012

Verslag van de ALV van 30 mei 2012.

Op 30 mei jongstleden is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNVTS gehouden bij Royal Huisman te Vollenhove. De gastheren van de werf hebben de groep KNVTS-leden bijzonder gastvrij ontvangen. Hoogtepunt van de middag was een rondleiding door de diverse productiehallen van de werf, waar de deelnemers een blik werd gegund op enkele van de kwalitatief hoogwaardige producten en jachten die aldaar worden geproduceerd.
 

Er konden tijdens de ALV een aantal positieve zaken worden gemeld. Financieel gezien is de vereniging gezond en wordt er een goed financieel beleid gevoerd, hetgeen door de kascommissie werd bevestigd. Het boekjaar 2011 werd positief afgesloten, terwijl het aantal leden en donateurs rond de 2200 lijkt te stabiliseren. De lange termijnprognose laat echter zien dat het toenemen van het ledenaantal een belangrijk speerpunt is en dit zal de komende jaren zo blijven. Wanneer het ledenaantal jaarlijks met 1% stijgt, zal de financiële lange termijnprognose positief blijven. Dit ondersteunt het standpunt van het bestuur om voorlopig geen verhoging van het lidmaatschapsgeld door te voeren, wel zal onderzoek worden gedaan naar de bijdrage van de donateurs.

In 2012/2013 staan er weer interessante activiteiten en ontwikkelingen op het programma. Uiteraard zullen de reguliere KNVTS activiteiten na de zomervakantie weer starten, hierbij moeten we denken aan lezingen, netwerkactiviteiten en prijsuitreikingen. Daarnaast liggen er plannen klaar om het 115-jarig bestaan van de KNVTS te vieren met een symposium en in de toekomst weer meer aandacht aan de lustrumvieringen te gaan besteden.

Tevens is het hoofdbestuur voornemens meer aandacht te besteden aan de marketing in zijn algemeenheid: er zal een traject worden gestart om een professioneel PR-beleid te ontwikkelen met bijbehorende materialen en een nieuwe huisstijl. De nieuwe website zal verder worden uitgebreid, met onder anderen de ‘Schip van het Jaarprijs’ en het gedigitaliseerde SWZ archief. Voor de leden zal meer informatie beschikbaar komen onder ‘Mijn KNVTS’ waarop men kan inloggen; in de loop van het jaar zullen de leden hierover worden geïnformeerd. Aanvullend op de mogelijkheden van de nieuwe site, zal er nieuwe software komen voor de ledenadministratie en boekhouding.

Als nieuw speerpunt staat een voorgenomen verhuizing van het KNVTS-kantoor naar het ‘Maritime Power House’ op de Willemswerf te Rotterdam op het programma. Momenteel is daar al een aantal maritieme organisaties gehuisvest, zoals Stichting Nederland Maritiem Land, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Scheepsbouw Nederland, HME en CMTI. De KNVTS krijgt hiermee een meer representatieve locatie en verwacht meer synergie met de andere maritieme organisaties.

Samengevat zal het beleid voor de komende jaren voornamelijk gericht zijn op het meer zichtbaar maken van de KNVTS door middel van verscheidene netwerk activiteiten en nieuwe PR middelen. Dit zal meer druk zetten op de financiële resultaten, echter wel met een gezonde groei en doorontwikkeling van de vereniging tot gevolg.

Namens het HB,
Tom Oomkens
 

photo courtesy of IHC Merwede