Nieuws

Bezit u nog steeds .............. ?

OPROEP

Wie heeft in zijn bezit het boek over de “Willem Ruys”, zie bijgaande advertentie die opgenomen is in het blad Schip en Werf van 22 juli 1949, en is bereid dit tijdelijk uit te lenen om te kunnen inscannen.

Reacties graag aan:

Hotze Boonstra 06 425 986 21 / 010 241 74 35 of e-mail swz.rotterdam@planet.nl 


 

J.H. Klok