Nieuws

De KNVTS vanuit het Noorden bezien

Jan Oud / Voorzitter afdeling Noord
Jan Oud / Voorzitter afdeling Noord

De voorzitter van de afdeling Noord, Jan Oud, heeft de tijd gevonden om het vierde deel te schrijven waaruit de serie bestaat waarin (hoofd)bestuursleden van de KNVTS aan het woord komen.

Inmiddels beginnen de zomervakanties ten einde te lopen en gaan de gedachten weer naar de eerste lezing(en) van het komende winterseizoen. Het begint langzamerhand traditie te worden dat de lezingen, die door afdeling Noord worden georganiseerd, om de beurt op twee locaties worden georganiseerd. De ene helft vindt plaats in Haren bij restaurant De Twee Provinciën, terwijl de andere helft is gepland in Hotel/Restaurant Oostergoo te Grou.

De afgelopen lezingseizoenen heeft onze afdeling een aangename groei doorgemaakt van het aantal bezoekers per lezing of evenement. Waar het voorheen toch vaak dezelfde vertrouwde gezichten waren, zien we nu ook regelmatig nieuwe gezichten. Een aantal hiervan mogen we zelfs voorzichtig al tot de “stamgasten” gaan rekenen. Het leuke en opvallende hieraan is de toenemende aandacht van de studenten en maritieme opleidingen.

Het is geen geheim dat de diverse besturen (ook in de andere regio’s en het hoofdbestuur) in de loop der tijd (jaren) veel initiatieven hebben ondernomen om mensen uit de branche, vooral jongeren/studenten, voor (het lidmaatschap van) de KNVTS te interesseren. Deze inspanningen blijken dus gelukkig wel degelijk vruchten af te werpen. Daar tegenover staat het realistische besef dat de economische ontwikkelingen ook hebben meegeholpen om mensen te prikkelen meer netwerkactiviteiten te ondernemen en zwaarder te steunen op beroepsverenigingen en dergelijke.

Afgelopen juni, de 27ste om precies te zijn, heeft Noord ook het KNVTS-voorjaarsevenement mogen organiseren. Dit gebeurt afwisselend door de diverse afdelingen in samenwerking met het hoofdbestuur. Na diverse opties te hebben overwogen, was de keuze al snel gemaakt. Het moest maar weer eens een zeilevenement worden. Als locatie hiervoor werd gekozen voor het, ons welbekende, Hotel/Restaurant Oostergoo. Eerlijkheid gebiedt te vertellen dat het bestuur van afdeling Noord achteraf bijzonder trots was op het verloop van en de opkomst op deze dag. Meer dan vijftig deelnemers mochten we verwelkomen, waarvan vijftien studenten en meer dan tien introducé(e)s (lees: meer dan 25 potentiële leden!). Ter vergelijk: een verdriedubbeling van de opkomst bij vorige edities en een toename van honderd procent aan student-deelnemers.

Wij hopen en verwachten dat het lezingenseizoen 2014/2015 eveneens een toename van het aantal bezoekers oplevert, waaronder hopelijk nog meer studenten.

Voorlopig al zeer “trots op Noord”!

J.H. Klok