Nieuws

Even voorstellen

van links naar rechts: Nick Wessels, Martijn Nieuwenhuijs, Wessel Bakker, Arnout Damen, Willem Laros, Tom Oomkens, Dick Stander en Erik Klok.
van links naar rechts: Nick Wessels, Martijn Nieuwenhuijs, Wessel Bakker, Arnout Damen, Willem Laros, Tom Oomkens, Dick Stander en Erik Klok.

Even voorstellen Het KNVTS-Hoofdbestuur. Inmiddels alweer anderhalf jaar geleden is een nagenoeg volledig nieuw Hoofdbestuur aangetreden bij de KNVTS; 6 van de 8 bestuursleden waren nieuw. Een samenstelling waarmee de gemiddelde leeftijd van het bestuur met ruim tien jaar omlaag ging, zo rekende iemand tijdens de ALV in mei 2010 uit. Eén van de wensen, die al langer binnen de vereniging leefde, verjonging, kwam hiermee voor het HB alvast uit.

van links naar rechts: Nick Wessels, Martijn Nieuwenhuijs, Wessel Bakker, Arnout Damen, Willem Laros, Tom Oomkens, Dick Stander en Erik Klok.

Op één na bestaat het HB nu volledig uit leden die nog volop in de dagelijkse praktijk meelopen en veelal een fulltime job hebben, uiteenlopend van projectleiding, business development, verkoop en marketing tot aan directiefuncties. Druk dus op alle fronten, zeker ook gezien het feit dat bij de helft er thuis jong grut rondloopt.

Consequentie was wel dat de leden van het nieuwe HB ruim een jaar nodig hadden om goed inzicht te krijgen in historische zaken, lopende zaken en hoe de toekomst vorm te gaan geven. Niet alles gaat zo snel als men wel eens zou willen, maar gelukkig is het wel een enthousiaste ploeg met mooie ideeën. Ideeën waar men wellicht nog niet veel van heeft gemerkt, maar die steeds meer zichtbaar zullen worden. Voorbeelden van reeds gerealiseerde ideeën betreffen een andere marketing om beter bij sommige doelgroepen aan te slaan, zoals de Maritime Students Award. Maar ook de meer zakelijke ALV in combinatie met een bedrijfsbezoek om de netwerkfunctie voor de werkzame leden van de KNVTS te vergroten. Hetzelfde geldt voor het faciliteren om besturen van studentenverenigingen bij elkaar te brengen, kennis met elkaar te maken (en met de KNVTS) en van elkaar te leren. En dan de totstandkoming van een volledig vernieuwde website, die is ontwikkeld met het oog op de toekomst, zowel qua informatievoorziening als qua administratie.

Eén en ander heeft er wel toe geleid dat het HB, nog meer dan in het verleden, de ondersteuning van het secretariaat nodig heeft voor het verder oppakken, uitwerken en implementeren van alle ideeën. En gelukkig loopt dat goed.

Maar, naast dat alles, zou het HB ook graag de ideeën van de leden willen horen. Ideeën bijvoorbeeld om de KNVTS nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor haar leden en om potentiële leden (studenten én werkenden) voor zich te winnen. Het HB is er tenslotte niet (alleen) om zijn eigen ideeën uit te voeren, maar vooral om aan de wensen van leden invulling te geven.
 

J.H. Klok