Nieuws

Excursie ScheldeRadarKeten

EXCURSIE KAN GEEN DOORGANG VINDEN WEGENS FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN!

Woensdag 17 juni organiseert de KNVTS Afdeling Zeeland een excursie naar de ScheldeRadarKeten.
Vanuit de post van de Schelderadarketen in Vlissingen is het scheepvaartverkeer tussen de havens aan de Schelde en de Noordzee uitstekend te volgen. Maar liefst 160.000 scheepsbewegingen worden daar jaarlijks gevolgd. Dat gebeurt 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

De Schelderadarketen (SRK) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en de Vlaamse overheid om het scheepvaartverkeer op de Westerschelde een veilige en vlotte doorgang te bieden van en naar de havens die bereikbaar zijn via de Westerschelde, waaronder de Zeeuwse havens en de haven van Antwerpen. “Informatie over de schepen, maar ook over de lading zijn daarbij van belang.

PROGRAMMA

14.00 uur: Ontvangst met een inleiding.
Ca. 14.30-16.00 uur: Rondleiding. 
Ca. 16.00-16.30 uur: Afsluiting

Maximum aantal deelnemers 20 personen, deelname op volgorde van aanmelding.
Uiterste datum van aanmelding 13 juni.
Opgeven bij voorkeur per e-mail of telefonisch na 18.00 uur bij de secretaris.

Bij uw aanmelding het nummer van een geldig identificatiebewijs zijnde paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs opgeven.

Adres: Commandoweg 50, 4381 BH Vlissingen

U ontvangt bericht over uw deelname met het definitieve programma.

R. Boerhorst, Secretaris KNVTS afdeling Zeeland
E-mail: rboerhorst@zeelandnet.nl
Tel. 0118-501600

photo courtesy of IHC Merwede