Nieuws

Gezocht Nieuwe hoofdredacteur SWZ Maritime

De hoofdredacteur van SWZ Maritime, ir. Hotze Boonstra, heeft te kennen gegeven zijn functie dit jaar te willen neerleggen. De KNVTS, die een opvolger moet voordragen aan het bestuur van de Stichting Schip en Werf de Zee, is daarom op zoek naar een geschikte kandidaat.

Gedacht wordt aan iemand met een brede en gedegen kennis van het maritieme vakgebied en enige affiniteit met redactioneel werk. Specifieke journalistieke kennis is niet vereist. De uitoefening van de functie vraagt ongeveer twee dagen per week.

Heeft u belangstelling of kent u iemand die hiervoor belangstelling zou kunnen hebben, neem dan contact op met de algemeen secretaris van de KNVTS, de heer John Kool, algemeensecretaris@knvts.nl, tel. 010-2410094 of de voorzitter van het Hoofdbestuur, de heer Bart Soede, bart@basilicus.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Boonstra op maandag, dinsdag en donderdag, swz.rotterdam@knvts.nl, tel. 010-2417435.

J.H. Klok