Nieuws

KNVTS - Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 21 mei bij IHC Offshore & Marine B.V. Schaardijk 24, 2921 LG Krimpen a/d IJssel, die als gastheer zal optreden. Onder voorbehoud zal het programma er als volgt uitzien. Vanaf 14.30 uur is de ontvangst, waarna rond 15.00 uur de vergadering zal aanvangen. Naar verwachting zal deze vergadering circa 1 á 1,5 uur duren. Aansluitend volgt een rondleiding over het bedrijfsterrein en de bezichtiging van het schip Sapura Topázio. Klik hier

De middag zal worden afgesloten met een netwerkborrel, terwijl rond 18.00 á 18.30 uur de activiteiten worden afgerond.

Diegenen die niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich na de vergadering aansluiten bij één van de groepen voor de rondleiding.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en begunstigers van de KNVTS. Indien een en ander tot stemming wordt gebracht, zijn alleen leden statutair gerechtigd hun stem uit te brengen. Het programma rondom de vergadering is om de uitwisseling van kennis en het netwerken te bevorderen, respectievelijk te stimuleren. Een partnerprogramma is bij deze gelegenheid niet voorzien. Aanmelden via secretariaat@knvts.nl vóór 17 mei s.v.p.


 

http://www.ihcmerwede.com/offshore/ihc-offshore-marine/
photo courtesy of IHC Merwede