Nieuws

KNVTS - Passie!

Pollux
Pollux

Inmiddels ligt alweer het derde deel, uit een reeks waarin (hoofd)bestuursleden van de KNVTS aan het woord komen, voor u. Deze editie is afkomstig uit de pen van afdeling Amsterdam en werd geschreven door Karin Schulting-Schrale en Bart Soede, beiden nog ‘vers’ in het bestuurswezen. Zij werden voorafgegaan door de heren Stander en Oomkens, die het spits mochten afbijten.

PASSIE!

Dat is het woord waarmee de KNVTS het jaar 2014 is begonnen. Eerder dit jaar hebben we een bijeenkomst van alle lokale besturen en het hoofdbestuur gehad, waarin is gebrainstormd over ‘waar we naartoe willen’ met de KNVTS. Dat was een goed begin, maar daarmee zijn we er nog niet. Er zullen meerdere soortgelijke bijeenkomsten per jaar nodig zijn, om de communicatie nog verder te bevorderen.

Passie voor de maritieme wereld is hetgeen ons bindt en dat willen we, zoals Dick de vorige keer al zei, zeker nog 115 jaar hoog in het vaandel laten staan. In de bijeenkomst van januari bleek al, dat veel bestuursleden spannende ideeën en uitdagende plannen hebben voor de vereniging. Onze taak is om van deze ideeën en plannen één geheel te maken en deze uit te voeren.

Het bestuur van Amsterdam is het afgelopen jaar enorm in samenstelling veranderd, vier van de zes bestuursleden zijn nieuw aangetreden en zij hebben intussen niet stil gezeten: er zijn al duidelijke veranderingen met goede en merkbare resultaten zichtbaar. De lezingen op de Pollux in Amsterdam en vooral ook de ‘netwerkborrels’ aansluitend, worden goed bezocht. Wel beschouwd: één van de belangrijkste redenen om lid te zijn van de KNVTS en naar de lezingen te komen, is dan ook het netwerken.

Onze filosofie is, dat de KNVTS weer volledig open moet staan voor nieuwe ideeën. Zo zijn er vergevorderde gedachten om de vereniging meer internationale allure te geven. Hoewel de vereniging in oorsprong natuurlijk ‘Koninklijk’ en ‘Nederlands’ moet blijven, telt juist ook de Nederlandse samenleving vele andere nationaliteiten die tot de doelgroep behoren. Immers, deze mensen leven en werken allemaal in dezelfde maritieme wereld als de huidige KNVTS leden. Daarnaast is het ook een feit, dat wanneer je in de maritieme wereld werkzaam bent, zich dat niet alleen maar beperkt tot ‘werken’, maar dat het een levensstijl is. Deze band nodigt uit tot discussie met en overleg tussen ‘vakgenoten’, Nederlanders of anderstaligen.

Niet dat er meteen tientallen grote veranderingen zichtbaar zullen zijn, maar de besturen en de leden van de gehele vereniging zijn wel weer met frisse moed gezamenlijk een nieuwe weg ingeslagen. Een weg, die vooral in een wereld van ‘Social Media’, iedereen zal aanspreken.

Karin Schulting-Schrale (vertegenwoordiger afd. Amsterdam in het hoofdbestuur)
Bart Soede (voorzitter afd. Amsterdam)

===================

PASSION!

This is to be the KNVTS watchword for 2014. Early this year the board met with all the various regional departments to have a brainstorming  session on our ideas and wishes for the future of the KNVTS. That was a good start, but we have long way to go to achieve our aims. This was the first session of many, that are aimed at improving communications and transparency.

Passion for the maritime world is what brings us together and we will, as Dick wrote in the previous edition, keep that up for another 115 years. The meeting in January made clear that many members have exciting ideas and plans for the KNVTS, it is our job to forge these ideas and bring them to life.

The Amsterdam board has been through many personnel changes in the last year, 4 out of 6 board members were new and they have not wasted their time in getting started. By now, many things have changed, with encouraging feedback and results. The presentations on board the Pollux, a former training vessel, and the networking receptions afterwards have been well attended. Let’s face it: networking is one of the main reasons for attending presentations.

Our intension is that the entire KNVTS is again open and receptive to new ideas. Already there are many ideas coming forward to increase the association’s international standing. Whilst maintaining our Dutch heritage we are nevertheless attracting a large number of people from all over the world, who live and work in the same maritime world as our current members. The act is, working in a Maritime world is not ’just work’ it is often a vocation and it comes with a lifestyle. This creates a bond which provokes communication between peers, be they Dutch or other nationalities.

Though we are not suggesting that large changes will be visible overnight, the entire association has jointly chosen a new path, which we set down in high spiriting and much optimism. In this age of social media, it will do us well.

Karin Schulting-Schrale - Board member/Representative of the regional division 'Amsterdam'
Bart Soede - Chairman of the regional division 'Amsterdam'

J.H. Klok