Nieuws

KNVTS kantoor naar de Willemswerf

courtesy Facilicom
courtesy Facilicom

Tijdens de ALV in mei dit jaar heeft het HB kenbaar gemaakt het voornemen te hebben om het KNVTS kantoor te verhuizen naar de Willemswerf en hiermee heeft de vergadering ingestemd. Zoals wellicht bekend zijn een aantal maritiem partijen al gevestigd op de 15de verdieping van de Willemswerf. Recentelijk is het huurcontract ondertekend door een HB afvaardiging en de verhuurder.

Op dit moment zijn een aantal mensen druk doende om het kantoor op de huidige locatie aan de Mathenesserlaan voor verhuizing voor te bereiden. Daarnaast wordt gewerkt aan de inrichting van de nieuwe kantoorruimte.

Het nieuwe kantoor van de KNVTS zal vanaf 1 januari 2013 gevestigd zijn in de Willemswerf, 15de etage, Boompjes 40 te Rotterdam.
 

J.H. Klok