Nieuws

KNVTS Schip van het Jaar 2012

 

GROOT ANIMO VOOR

SCHIP VAN HET JAAR-PRIJS 2012

BREED SCALA AAN INSCHRIJVINGEN

Voor de 15e KNVTS Schip van het Jaar-prijs zijn wederom een groot aantal schepen ingeschreven die in Nederland zijn ontwikkeld én gebouwd. Uiteindelijk dingen er 11 schepen mee naar Nederlands meest prestigieuze maritieme prijs, welke wordt uitgereikt tijdens het Maritime Awards Gala op 8 november.

Bijna alle categoriën die de Schip van het Jaar-prijs kent, te weten zeevaart, jachtbouw, offshore, binnenvaart en speciale vaartuigen zijn met de inzendingen vertegenwoordigd. “Het geeft goed de diversiteit, expertise en innovatiekracht aan van wat de Nederlandse scheepsbouw als geheel te bieden heeft,” aldus jury-voorzitter Willem de Jong. “Alleen voor de categorie visserij hebben wij dit jaar helaas geen inzendingen mogen ontvangen.”

Dat de prijs leeft in de industrie blijkt wel uit de zorg die aan de inschrijvingen is besteed en het enthousiasme waarmee onderbouwd wordt waarom een bepaald schip zou moeten winnen.

Medio september zullen de genomineerden voor de prijs bekend worden gemaakt, waarna het aftellen begint naar 8 november. Dan wordt in de Rotterdamse Cruise Terminal bekend gemaakt welk schip de opvolger wordt van de binnenvaarttanker ‘Amulet’ die in 2011 de Schip van het Jaar-prijs in de wacht sleepte.

Schepen die in aanmerking komen voor deze prijs moeten in Nederland zijn ontworpen, grotendeels zijn (af)gebouwd en tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 zijn opgeleverd. De jury zal de ingediende schepen toetsen aan de criteria Ontwerp, Economie, Duurzaamheid, Veiligheid en Bouwproces.

Winnende schepen uit voorgaande jaren zijn, naast de ‘Amulet’, ondermeer de sleephopperzuiger ‘Vox Maxima’, het droge lading schip ‘Deo Volente’, de schelpenkotter ‘Jacoba Prins’ en de fast crew supplier ‘Doña Angela Maria T.’.
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) heeft ten doel om de ontwikkeling van maritieme techniek te stimuleren. Hoofdlijnen hierin zijn het verspreiden van kennis van de maritieme techniek, het stimuleren van innovatie en maritiem technisch onderwijs. De vereniging bewerkstelligt dit door het organiseren van netwerkbijeenkomsten zoals maritiem technische lezingen, excursies en congressen, waarmee tevens de onderlinge relatie tussen maritiem-technische vakmensen wordt versterkt. Daarnaast worden jaarlijkse de “KNVTS Schip van het Jaar Prijs” voor het meest innovatieve schip en maritieme afstudeerprijzen uitgereikt. Voor maritieme technici is de KNVTS een zeer hechte basis voor een solide netwerk binnen de maritieme industrie.

Rotterdam, 23 mei 2012


 

KNVTS Schip van het Jaar 2012

Maritime Awards Gala 2012
 

J.H. Klok