Nieuws

Mijn KNVTS

Via de website lid c.q. donateur gegevens inzien.

In week 8 (donderdag of vrijdag) zullen de leden alsmede donateurs ingelicht worden door middel van een persoonlijk schrijven over de wijze waarop de gegevens in de ledenadministratie vermeld staan. Met behulp van login gegevens (login naam en wachtwoord) kan men bij de eigen persoonlijke gegevens komen. Gevraagd wordt de gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Ook kan men de volledige ledenlijst inzien. Van een aantal leden is het e-mailadres niet bekend, deze leden wordt gevraagd dit door te geven aan het secretariaat van de KNVTS (secretariaat@knvts.nl), zodat de gegevens toegevoegd kunnen worden aan het systeem. Via de e-mail krijgt men dan de login naam toegestuurd. In de loop van 2012 zal de ledenadministratie in deze KNVTS website volledig worden beheerd.

J.H. Klok