Nieuws

Nieuw bestuur KNVTS Afdeling Amsterdam

Op 29 mei 2013 is het nieuwe bestuur van de KNVTS Afdeling Amsterdam voor de eerste maal bijeen gekomen. De nieuwe samenstelling van het bestuur op bijgevoegde foto van links naar rechts:

  • Ton Thoolen, secretaris (Gepensioneerd Docent Werktuigbouwkundig & Scheepsbouwkundig ontwerper) 
  • Wessel Bakker, penningmeester (Gepensioneerd Docent Maritieme Techniek Hogeschool Haarlem)
  • Karin Schulting-Schrale, lid (Naval Architect)
  • Bart Soede, voorzitter (Naval Architect bij SARC BV)
  • Michèle Nieuwenhuis, lid (Interim Manager)
  • Bert Broek, lid (2e Stuurman Holland America Line)

Het bestuur van de afdeling is overgegaan naar een nieuwe, verjongde en enthousiaste groep mensen uit de eigen afdeling, die zich hier introduceren en de bedoelingen voor de toekomst uitleggen.

In een vernieuwde opzet van de lezingen proberen wij de oudere leden vast te houden, maar ook jongere leden te boeien voor deze bijeenkomsten. Zo zal voortaan de broodmaaltijd beginnen om 17.30 uur, om 19.00 uur zal de lezing beginnen en om 20.30 uur zullen wij dan verder gaan met een gezellige borrel, waar de lezing kan worden nabesproken en genoeg mogelijkheid zal zijn om uw netwerk uit te breiden met interessante mensen uit de scheepvaart, scheepsbouw en technische wereld. Uiteraard kunt u zelf kiezen bij welke onderdelen van de avond u kan en wil zijn, zo kan u naar eigen behoefte de broodmaaltijd danwel borrel overslaan. Denkt u bij het bezoeken van een van onze bijeenkomsten ook eens aan het meenemen van een introducé, deze zijn bij alle bijeenkomsten van harte welkom, wellicht kunt u, dan wel de lezing ze zelfs overtuigen ook lid te worden.

Verder hebben wij met het nieuwe bestuur een bijzonder netwerk meegenomen. Hieruit zullen wij mensen benaderen om interessante lezingen kunnen laten plaatsvinden, de eersten zijn al geconfirmeerd. Alle bijeenkomsten zullen bijtijds aan u bekend gemaakt worden via sociale media en e-mail, uiteraard zullen ze ook te vinden zijn in SWZ-Maritime en op deze website.

Door de verjonging en vernieuwing is onze afdeling ook als enige afdeling in de KNVTS actief op verscheidene sociale media. Zo kunt u ons volgen op Twitter: @KNVTS_afd_Adam maar ook op LinkedIn is een groep aangemaakt voor onze afdeling: KNVTS afd. Amsterdam. Wij nodigen u allen uit om ons te volgen en lid te worden van de groep. Hierop zullen alle bijeenkomsten en activiteiten bekend worden gemaakt. Er zijn al enige zaken bekend gemaakt, dus kijk snel.

Ook is er één e-mailadres aangemaakt waarop u het bestuur van de afdeling kunt bereiken voor suggesties of andere zaken: KNVTS.afd.Amsterdam@gmail.com.

Het bestuur van de KNVTS Afdeling Amsterdam
 

photo courtesy of IHC Merwede