Nieuws

Nieuwe huisvesting KNVTS en SWZ Maritime

courtesy Facilicom
courtesy Facilicom

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) in mei 2012 werd de verhuizing van het KNVTS-kantoor naar het ‘Maritime Power House’ op de Willemswerf te Rotterdam al ter sprake gebracht. Inmiddels is de verhuizing een feit en kunnen we met trots melden dat het secretariaat van de KNVTS en de redactie van SWZ Maritime per 1 januari 2013 zijn gevestigd in het  kantoor aan de Nieuwe Maas, op Boompjes 40 te Rotterdam.

Waarom deze verandering?
Ruim een jaar geleden begon er een opvallende migratie van een aantal maritieme verenigingen en bedrijven richting de Willemswerf in Rotterdam. Organisaties als ‘Stichting Nederland Maritiem Land’, ‘Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders’, ‘Scheepsbouw Nederland’, HME, CMTI en ‘Bloem Doze Nienhuis’ betrokken deze locatie al eind 2011 en begin 2012. Het ‘Maritime Power House’ begon vorm te krijgen en ook binnen het hoofdbestuur van de KNVTS bleef dit niet onopgemerkt.
Het hoofdbestuur zag, en ziet nog steeds, een groot aantal voordelen in het verplaatsen van het kantoor naar een ruimte binnen dit ‘Maritime Power House’. Allereerst krijgt de KNVTS hiermee een meer representatieve locatie, terwijl daarnaast meer synergie en communicatie met de andere maritieme organisaties wordt verwacht. Deze ‘move’ sluit bovendien perfect aan bij de nieuwe marketing en communicatie doelstellingen die het hoofdbestuur zichzelf had opgelegd. Ook bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn prima. En, tot slot, zijn de financiële consequenties op langere termijn bijna te verwaarlozen.
Kortom sluit deze actie volledig aan bij de vernieuwende koers die het hoofdbestuur van de KNVTS is ingeslagen. Tevens, een gelukkige bijkomstigheid, voldeed de nieuwe locatie aan de statutaire verplichting om “binnen Rotterdam gevestigd” te zijn, waardoor geen wijzigingen aan de statuten hoeven worden aangebracht.

Wat is er concreet gebeurd?
Zoals de leden inmiddels weten, heeft het bestuur tijdens de ALV van 2012 de verhuisplannen aan de vergadering gepresenteerd en hiervoor de volledige instemming van de aanwezige leden gekregen.
Nu is een besluit nemen een eenvoudige eerste stap, maar de uitvoering heeft meer voeten in de aarde. Na de zomervakantie zijn de voorbereidingen in gang gezet en de eerste concrete logistieke stappen door de hoofdredacteur van SWZ Maritime en het secretariaat van de KNVTS gezet. Zij hadden de schone taak om enige decennia aan archief door te spitten, op te ruimen en te digitaliseren. Het opruimen van kantoren, kelder en kasten in de Mathenesserlaan heeft aardig wat tijd gevraagd en veel ’troep’ is afgevoerd.
Intussen werd, eind 2012, de inrichting en afwerking van het nieuwe kantoor eveneens voortvarend ter hand genomen.  Het geheel werd netjes en functioneel ingedeeld en inmiddels zijn het archief, de administratie en de computers overgebracht.

Tot slot
Een nieuw adres en een frisse start, maar het e-mail adres en telefoonnummer blijven ongewijzigd. Hiermee is een aanzet gegeven en de basis gelegd voor nog vele decennia of misschien wel millennia KNVTS.
Het secretariaat van de KNVTS en de redactie van SWZ Maritime hopen de (aspirant)leden, na 1 januari 2013 nog beter van dienst te zijn . . . . en wensen, mede namens de bestuursleden, iedereen een behouden vaart!

Nieuwe contactgegevens:
KNVTS
Gebouw Willemswerf, 15de etage
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
E-mail: info@knvts.nl
Telefoon: 010-2410094

Kantoorbezetting:
Maandag: 08.00 - 12.00
Dinsdag: 10.00 - 16.00
Woensdag: 08.00 - 12.00
Donderdag: 10.00 - 16.00
Vrijdag: 08.00 - 12.00
 

J.H. Klok