Nieuws

Nieuwe website KNVTS

Tijdens de landelijke nieuwjaarsreceptie van de KNVTS op 19 januari 2012 is de nieuwe website van de KNVTS gelanceerd. De nieuwe website is volgens de testgroep een aanzienlijke verbetering en verfrissing t.a.v. de vorige site.

Het grotendeels vernieuwde hoofdbestuur is inmiddels alweer bijna 1,5 jaar lang actief en had onder andere ‘verjonging van het imago’ hoog in het vaandel staan. Deze trend probeert het bestuur, qua gedachtegoed, op een aantal punten door te voeren. Eén van deze vernieuwende en verjongende acties is met de lancering van de nieuwe website zichtbaar geworden. Er is het afgelopen half jaar hard aan gewerkt en het bestuur verwacht de leden en aspirant-leden hiermee een verbeterd stukje dienstverlening aan te bieden.

De vernieuwing van de site is slechts een aanzet en een onderdeel van een grotere campagne. Binnenkort zullen er meer verjongende en moderniserende acties zichtbaar en merkbaar worden. Laten we het zien als een algemene opfrisbeurt van de vereniging.

Onderdeel van de nieuwe site is een separate ‘leden-pagina’, waarmee ook een eerste stap is gezet in het digitaliseren en automatiseren van het ledenbestand en het bijbehorende beheer daarvan. De leden spelen hier vanaf nu een belangrijke rol in en zullen eerdaags een brief met inloggegevens en instructies ontvangen.

Het bestuur verzoekt zijn leden dan ook vriendelijk (doch dringend) de instructies in de brief op te volgen en daarmee deze stap tot een succes te maken.
 

photo courtesy of IHC Merwede