Nieuws

NIEUWJAARSRECEPTIE KNVTS AFD.NOORD

NIEUWJAARSRECEPTIE KNVTS AFD.NOORD IS VERSCHOVEN NAAR
WOENSDAG 13 JANUARI 2016.

Geacht KNVTS-lid van de afdeling Noord,

Vanwege de bijzondere weersomstandigheden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de onveilige situatie op een aantal wegen heeft het bestuur van de KNVTS Afdeling Noord zojuist besloten om de voor vanavond (5 januari) geplande nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan.

In overleg met de uitbater van “De Buitensociëteit” is besloten om de receptie door te schuiven naar volgende week woensdag 13 januari.

De locatie blijft hetzelfde:
De Buitensociëteit - Meerweg 227 -9752 XD Haren.

Tot volgende week woensdag!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur KNVTS Afdeling Noord;
Jan Oud, Bart Groot, Tjerk Feenstra, Tom Oomkens, René Veldman, Janneke Bosch, Zoe Bolt-Falconer en Rik Beltman.

photo courtesy of IHC Merwede