Nieuws

Seniorendag 2014

Het Hoofdbestuur van de KNVTS heeft ook dit jaar het genoegen om haar Seniorleden en hun dames uit te  nodigen voor een bezoek aan een bedrijf in de maritieme branche, met aansluitend een gezamenlijk diner-buffet.

De Directie van Neptune Marine Shipbuilding BV gevestigd in Aalst (Gemeente Zaltbommel), heeft ons op verzoek welwillend een rondgang door de productie-ruimten aangeboden onder begeleiding en met uitleg over de vorming van glasvezel casco’s in de mal, alsmede inbouw en afbouw van hun plezier vaartuigen tot een lengte van 15 meter.

P R O G R A M M A

  • Datum: woensdag 22  oktober 2014
  • Adres: Neptune Marine Shipbuilding B.V., Veerdam 1,  5308 JH Aalst (Gemeente Zaltbommel)
  • Vrij parkeren op het terrein van de werf

13.30-14.00 Ontvangst in de “bar”, ingang op het parkeerterrein

14.00-14.05 Welkomstwoord van de Voorzitter van het Hoofdbestuur, ir. W.P.J. Laros

14.05-14.30 Presentatie Neptune Marine Shipbuilding BV
14.30-15.00 Rondleiding - polyester casco
15.00-15.30 Rondleiding - inbouw
15.30-16.00 Rondleiding - afbouw en eindproducten

16.00-17.00 Afsluiting in de "bar", uitreiking van insignes voor 50-jaar lidmaatschap door de Voorzitter

Hierna nemen wij afscheid van de directie van Neptune Marine Shipbuilding BV en verplaatsen wij ons naar restaurant 'De Heeren van Suylichem", Maas-Waalweg 15, 5305 TC Zuilichem waar om 18.00 uur het diner-buffet (keuze vis of vlees) zal worden geserveerd.

De bijdrage in de kosten bedraagt voor leden zowel als partners: € 25,- p.p.

Deelname is van kracht na overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening nr NL58 INGB 0000325478 ten name van de KNVTS onder vermelding van ’Seniorendag 2014’.

De sluitingsdatum voor inschrijving is donderdag 16 oktober 2014. Aanmelden via e-mail secretariaat@knvts.nl of telefonisch 010 - 241 0094.

Na aanmelding ontvangt u per post verdere bijzonderheden en het reisadvies.

De Senioren Commissie.

 

 

http://www.neptunemarineservice.nl/
photo courtesy of IHC Merwede