Nieuws

Seniorendag 2017

Het Hoofdbestuur van de KNVTS nodigt wederom haar Seniorleden en hun partners uit voor het jaarlijkse bezoek aan een interessante  instelling of bedrijf in de maritieme sfeer, afgesloten met borrel en gezamenlijk diner. 

Bij voorafgaande excursies hebben wij met bewondering gekeken naar o.a. een aantal sterke staaltjes van Nederlandse scheeps- en machinebouw. Het is niemand ontgaan dat daar in alle gevallen en zelfs in eerste aanleg een grote groep van specialisten bij is betrokken die door studie en ervaring over de kennis en kunde beschikt om tot schepping van zulke objecten te komen. Daarom is het van het grootste belang voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie dat men ook in de toekomst door opleiding en vorming de toestroom van nieuwe specialisten zal weten  te continueren en dat proces verdient ons aller interesse. De KNVTS heeft het Studie Genootschap William Froude, met medewerking van de Technische Universiteit Delft, bereid gevonden om ons middels voordracht en rondleiding langs interessante objecten een indruk te geven op welke wijze in deze primaire behoefte wordt voorzien.

P R O G R A M M A op vrijdag 6 oktober 2017

Technische Universiteit Delft , Mekelweg 2 te Delft  
Parkeren: parkeerterrein Aula klik hier

13.30 - 13.30  ontvangst in de hal bij collegezaal A
13.45 - 14.00  welkomstwoord van Dr.Ir. W. Veldhuyzen, lid van het KNVTS Hoofdbestuur
14.00 - 14.20  voordracht te houden door Amber Viskil, secretaris van het S.G. William Froude
14.20 - 14.50  voordracht  te houden door docent aan de TU Delft, de heer Dr.ir. P.R. Wellens 
15.15 - 16.30  rondleiding langs interessante studieobjecten o.a. WASUB, Solar Boat en Eco-Runner
16.30 - 17.00  bedanken van de gastgevers 
17.30              afsluiting – verplaatsing naar restaurant van het Hampshire hotel in Delft

In de loop van de avond zal de huldiging van de jubilarissen plaatsvinden.

Bijdrage in de kosten voor leden zowel als partners: €  30.-  p.p.

Deelname is van kracht na storting van de verschuldigde bijdrage(n) op rekening nummer NL58 INGB 0000 325478 van de KNVTS op volgorde van binnenkomst. Gelieve bij aanmelding te vermelden : ‘Seniorendag 2017’. De sluitingsdatum voor inschrijving is uiterlijk 2 oktober vóór 12.00 uur bij het secretariaat, per telefoon 010-2410094  of per e-mail secretariaat@knvts.nl

De Senioren Commissie.

photo courtesy of IHC Merwede