Nieuws

Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards 2013

Prijswinnaars 2012
Prijswinnaars 2012

Sinds vele jaren worden voor de beste afstudeerders van de TUD, het HBO en het MBO op het gebied van scheepsbouw en nautische opleidingen een prijs met oorkonde beschikbaar gesteld. De Nederlandse maritieme industrie drijft op kennis en kunde, waarmee zowel nationaal als internationaal goed wordt gescoord. De huidige studenten zullen hun steentje gaan bijdragen om onze marktpositie verder te versterken.

De uitreiking van de KNVTS Maritime Students Awards is een prima gelegenheid voor bedrijven om kennis te maken met diverse studenten uit het maritieme onderwijs. Visa versa kunnen de studenten kennismaken met hun toekomstige werkgevers.

Daarom nodigen wij u en uw collega’s graag uit om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn op woensdag 18 december 2013 en kennis te maken met wat wellicht uw toekomstige werknemer, collega of klant is. Meldt u aan via secretariaat@knvts.nl

Mogen de studenten u verwelkomen?


Plaats: Mullerzaal bij het STC (Scheepvaart en Transport College), Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam.

Programma:
- 13.30 -  14.00 uur : Inloop gasten, ontvangst met koffie/thee
- 14.00 – 14.10 uur : Welkom door Ir. W.P.J. Laros, Voorzitter KNVTS
- 14.10 – 14.45 uur : Lezing door gastspreker (onder voorbehoud)
- 14.45 – 15.20 uur: Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards
- 15.20 – 15.35 uur: Presentatie afstudeeronderwerp door één van de winnaars
- 15.35 – 16.10 uur: Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards (vervolg)
- 16.10 – 16.20 uur: Slotwoord door Ir. W.P.J. Laros
- 16.20 – 17.15 uur: Afsluiting met drankjes en hapjes 

 

 

 

photo courtesy of IHC Merwede