Nieuws

VAN DE BESTUURSTAFEL

De KNVTS kent 4 afdelingen: Noord, Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. Eén blik op de kaart laat zien dat we daarmee een groot deel van Nederland matig bedienen. Het bestuur wil een poging wagen de ‘witte vlek’ op onze kaart in te vullen met een nog op te richten afdeling Oost om daarmee meer activiteiten voor veel (potentiële) leden van de KNVTS letterlijk dichter bij huis te brengen.

We zijn blij dat Dhr. Henk Valkhof bereid is om, met anderen, de belangstelling voor een afdeling Oost te peilen en een voorlopig plan op te stellen hoe zo’n afdeling van start zou kunnen gaan. Als u belangstelling heeft in een afdeling Oost, meldt u zich dan via de mail bij de heer Henk Valkhof (h.valkhof@planet.nl) of het secretariaat.

NB: De KNVTS-statuten artikel 25 voorzien in de mogelijkheid extra afdelingen op te richten,  daarvoor zijn 50 belangstellende leden nodig.

Het bestuur heeft afgelopen jaar aandacht besteed aan de selectie van nieuwe software ten behoeve van de bedrijfsvoering van de vereniging. Er is gezocht naar software waarmee naadloze integratie van het beheer van ledenlijst, de website, facturatie en boekhouding en communicatie bereikt kan worden. De gekozen software (AllUnited) heeft het op punten en prijs gewonnen.

De implementatie van deze software zal in elkaar snel opvolgende fasen verlopen: voor de ledenlijst,  facturatie en boekhouding zal in het komende jaar al gewerkt worden met AllUnited. De styling en inhoud van de huidige website zullen grotendeels worden overgenomen en waar nodig aangepast en uitgebreid. We verwachten met AllUnited met minder tijd en moeite én met lagere software kosten hetzelfde te kunnen als voorheen. Op termijn hopen we, gebruikmakend van de mogelijkheden die AllUnited biedt, slagvaardiger te kunnen opereren.

Langs deze weg wil het bestuur nogmaals alle winnaars van de Maritime Student Awards feliciteren die hun prijs op 24 november kregen uitgereikt in de Verolme-zaal van het Maritiem Museum in Rotterdam; in het bijzonder Laurens-Jan Lagendijk omdat hij ook nog de Verolme Trust Prijs in de wacht sleepte. De Verolme Trust Prijs dient besteed te worden aan een studie of cursus, welke nog in overleg tussen de winnaar en de Stichting Verolme Trust worden bepaald.

Het antwoord van Laurens-jan op de vraag wat hij met de € 500 behorend bij de Maritime Student Awards zou gaan doen: “Ik denk dat ik er een 3D printer van ga kopen”;  een antwoord een ingenieur waardig.

Tenslotte wensen we alle leden een gezellige oudejaarsavond en hopen u in groten getale op komende activiteiten, nieuwjaarsborrels en recepties te treffen.

J.H. Klok