Nieuws

Van de Bestuurstafel

De meeste vakanties zijn afgelopen, ook op de werven en bij onder-leveranciers is het grootste deel van het personeel weer uitgerust teruggekeerd en het lezingenseizoen van de KNVTS is weer begonnen. Overigens stond in de afdeling Amsterdam ook deze zomer weer maandelijks een (korte) lezing op het programma, telkens gevolgd door een borrel. Dit is nu het derde jaar waarin dat zo gebeurt en blijkbaar bevalt het. De bezoekers aan deze zomerlezingen zijn doorgaans erg enthousiast. De borrel achteraf, eventueel aan dek van de Kapitein Anna, zal daar zeker aan bijdragen.

Houdt u komend jaar dus ook in de zomer de KNVTS-agenda in de gaten.

De invoering van nieuwe verenigingssoftware loopt nog. De boekhouding en ledenadministratie werken inmiddels met de nieuwe software, met zo nu en dan nog enige inschakel verschijnselen. Ongelukkig genoeg gaf juist het verwerken van aanmeldingen van nieuwe leden de nodige problemen; er wordt hard aan gewerkt om het op te lossen. Potentiële nieuwe leden excuses voor de trage afhandeling, maar u bent zeker niet vergeten.

Met name door tijdgebrek in verband met werk en persoonlijke omstandigheden vraagt ook de implementatie van de nieuwe website meer tijd dan eerder was voorzien.

De eerste activiteit van afdeling Oost (in oprichting) afgelopen juli heeft door omstandigheden vertraging opgelopen, maar zal nu dit najaar van start gaan. Bij de betreffende commissie, het hoofdbestuur en de leden die we erover spreken is het enthousiasme onverminderd aanwezig, dus houdt u de verdere mededelingen in de gaten.

Een nieuw plan (!) is het opzetten van een Engelstalige afdeling, zoals ook op de ALV in mei is besproken.

Er is op dit moment nog geen commissie “Afdeling Engels in oprichting” geformeerd, maar als u suggesties heeft voor geschikte kandidaten horen we die graag van u. Bedenk dat veel buitenlandse professionals in het technische maritieme vakgebied de KNVTS (nog) niet kennen: neem eens buitenlandse collega mee naar een geschikte lezing en vertel van onze plannen. Wellicht kunnen de KNVTS en uw buitenlandse collega’s iets voor elkaar betekenen.

Bart Soede,
Voorzitter KNVTS

 

photo courtesy of IHC Merwede