Nieuws

Verkiezing bestuursleden Afd. Rotterdam

In de afgelopen tijd zijn in het bestuur van de KNVTS Afdeling Rotterdam twee leden afgetreden. Het bestuur van de afdeling prijst zich gelukkig dat inmiddels drie jongere leden van de KNVTS hebben aangegeven tot het bestuur van de afdeling te willen toetreden. Uiteraard wil het bestuur de leden de mogelijkheid bieden om zelf kandidaten voor te stellen.

In de eerstkomende uitgave van SWZ|Maritime treft u een uitgebreide beschrijving aan van deze drie kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld en verdere gegevens omtrent de verkiezing..   

photo courtesy of IHC Merwede