Nieuws

Voortgang digitalisering

De foto toont de heren T. van Buytenen en G. van Wijk in actie.
De foto toont de heren T. van Buytenen en G. van Wijk in actie.

In de afgelopen maand februari is het digitaliseren van het SWZ archief echt van start gegaan. Twee en soms ook drie dagen per week zijn ploegjes vrijwilligers in de weer om de edities van Het Schip (1919-1933), Schip en Werf (1934-1989) en Schip en Werf de Zee (1990-2006) te scannen. De edities van SWZ Maritime zijn al digitaal beschikbaar. Onlangs heeft de heer A. Intema zich ook als vrijwilliger aangemeld. De foto toont de heren T. van Buytenen en G. van Wijk in actie.
De van te voren uitgevoerde inventarisatie gaf aan dat er ongeveer 50.000 pagina’s moesten worden gescand. Naar aanleiding van de oproep in SWZ Maritime ontvingen we later nog diverse, bij ons ontbrekende, speciale uitgaven waardoor het aantal te scannen pagina’s is opgelopen tot 52.000. Op 26 februari stond de teller overigens al op 11.000 gescande pagina’s. De apparatuur is beschikbaar tot 1 juni van dit jaar, een tijdige voltooiing lijkt dus haalbaar.

photo courtesy of IHC Merwede