Agenda

Lezing: Pilot Station Vessel Barkmeijer

woensdag 18 september 2013 - Haarlem

Pilot Station Vessel
Pilot Station Vessel "Polaris"

KNVTS Afdeling Amsterdam

Sprekers: de heren Hans Veraart en Jos de Groot van Barkmeijer Shipyards.

Locatie: Hotel Lion d'Or, Kruisweg 34, 2011 LC Haarlem.

Aanvang broodmaaltijd: 17.30 uur.
Indien u hier gebruik van wilt maken (voor eigen rekening, circa € 12,-), gelieve vooraf aanmelden via knvts.afd.amsterdam@gmail.com
Aanvang lezing: 19.00 uur.
Aanvang borrel ca. 20.30 uur (dit goede gebruik wordt weer nieuw leven ingeblazen).
 

Enige tijd geleden heeft Barkmeijer Shipyards een contract getekend met het Nederlands Loodswezen voor de levering van drie Pilot Station Vessels (PSV's). De nieuwe schepen gaan de namen dragen van de sterren waarop in vroeger tijden werd genavigeerd: Polaris, Pollux en Procyon. Polaris was de eerste van een serie van drie PSV's die door Barkmeijer Shipyards voor het Nederlandse Loodswezen worden gebouwd en is inmiddels al een aantal maanden, met veel succes, operationeel. Mv Pollux en Procyon zullen respectievelijk in 2013 en 2014 worden opgeleverd. De schepen zullen langs de Nederlandse kust gaan werken en hun loodsen zullen de veilige en vlotte afwikkeling van het inkomende en uitgaande scheepvaartverkeer in de Nederlandse en Vlaamse havens aan de Schelde garanderen. De nieuwe schepen gaan de huidige, meer dan dertig jaar oude, loodsboten vervangen.
 

Het bijzondere aan deze schepen is dat ze in de eerste plaats zijn ontworpen om comfortabel op een gekozen positie op de Noordzee ‘stationair’ te blijven liggen. Het belangrijkste doel voor het Loodswezen was om een moederschip / thuisbasis te ontwikkelen dat zo lang mogelijk operationeel kan blijven, onder de meest uiteenlopende omstandigheden die zich kunnen voordoen op het Nederlandse deel van de Noordzee. Deze loodsboten liggen permanent op zee en zijn de spil in het logistieke proces van het aan boord brengen en afhalen van de registerloodsen. Daarom is er veel aandacht besteed aan de ligging van het zwaartepunt, de rompvorm en de voortstuwing. De ontwerpcyclus van het schip wordt gekenmerkt door een unieke samenwerking tussen de specialisten van het Loodswezen, de scheepswerf en een select aantal hoofdleveranciers / -onderaannemers. Het Loodswezen heeft veel ‘input’ gegeven over hoe zij van plan zijn het schip te gebruiken en een wensen- en instructielijst samengesteld aan de hand van dat gebruikspatroon. Met een unieke traject om tot een conceptueel ontwerp te komen voorafgaand aan het daadwerkelijke bouwcontract, hebben alle deelnemers in dit proces de basis gelegd voor een goede technische definitie en een duidelijke prijsafbakening. Dit resulteerde in een laag risicoprofiel en daarmee lagere kosten. De slogan gedurende het hele project: "Houd het simpel, zo weinig mogelijk technologie blootgesteld aan omgevingsinvloeden".

Tijdens de lezing wordt u door de heren Hans Veraart en Jos de Groot meegenomen op een ontdekkingstocht langs de totstandkoming van deze serie bijzondere vaartuigen. Het zal een reis worden langs het uitgebreide eisenpakket en de bijzondere uitdagingen die daaruit voortkwamen. Zo zullen niet alleen aspecten aan bod komen als zeegangsgedrag, manoeuvreerbaarheid, acceleratievermogen, lekstabiliteit, redundantie in energieopwekking, voortstuwing en besturing, maar ook zaken als onderhoudsvriendelijkheid, duurzaamheid, ergonomie, comfort en het samenspel met de andere transportmiddelen van het Loodswezen.

De schepen zijn volledig in Noord Nederland ontwikkeld en gebouwd.

 

photo courtesy of IHC Merwede