Agenda

Lezing: Terrorisme en piraterij op zee

donderdag 23 februari 2017 - Vlaardingen

MSC Splendida
MSC Splendida

KNVTS Afdeling Rotterdam

Spreker: Lars Walder, internationaal adviseur op het gebied van crisiscommunicatie.

Terroristische aanslagen hebben in de scheepvaart gelukkig (nog) niet plaatsgevonden. Toch bestaat de kans dat dit ooit gaat gebeuren. Al jarenlang kampt ’s werelds belangrijkste grootste bedrijfstakken met piraterij, een probleem dat maar niet lijkt uit te roeien. 

De spreker zal vooral ingaan op de volgende punten:

  • Hoe ga je als rederij om met piraterij en de kans op terroristische aanslagen?
  • Wat komt er op je af en hoe ga je daarmee om?
  • Moet je reageren?
  • Hoeveel tijd heb je om te reageren?
  • Hoe kan je reageren en wat moet je niet doen?
  • Zijn, zowel de rederij als de medewerkers voorbereid?
     

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen

Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief
Vanaf 18.30 uur: aanvang maaltijd
 

Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet-leden € 20. Bankrekening ING-bank IBAN NL58INGB0000325478. Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de lezing vóór 12 uur, per e-mail: aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen de lezing hoeft u zich niet aan te melden.

 

Kort curriculum spreker:

Lars Walder, startte zijn carrière als freelance televisie verslaggever/  directeur voor alle belangrijke nationale- en commerciële radio- en TV stations.  Daarna vervolgde hij zijn loopbaan als communicatiemanager van SMIT Internationale N.V., waar hij zich bezig hield met verschillende activiteiten onder meer global communications, public relations, media relations, event management and crisis communications.

Heden  is hij al ruim 12 jaar internationaal adviseur op het gebied van crisiscommunicatie. Lars was betrokken bij vele internationale crises in de scheepvaart en de offshore-industrie, waaronder enkele kapingen. Tijdens de lezing zal hij vertellen aan de hand van voorbeelden - en met gebruik van video - over zijn ervaringen. 

photo courtesy of IHC Merwede