Agenda

Bijeenkomst: KNVTS Algemene Leden Vergadering

dinsdag 23 mei 2017 - Stroobos

KNVTS Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2017 (ALV 2017). Deze zal worden gehouden op dinsdag 23 mei 2017 bij Barkmeijer Shipyards, Hellingstraat 10, 9872 PT Stroobos.

De stukken (notulen ALV 2016, jaarrekening 2016, begrotingen 2017 en 2018, te bediscussiëren stellingen, etc) liggen begin mei ter inzage op het secretariaat en worden begin mei ook aan de leden en begunstigers van de KNVTS gestuurd via de beschikbare e-mail adressen. Mocht u 10 mei 2017 geen mail hebben ontvangen en dat alsnog willen, mailt u dan het secretariaat: secretariaat@knvts.nl. Als u geen e-mailadres heeft en de stukken toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan het secretariaat met het verzoek de stukken per post toe te sturen.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

Voorprogramma:

 • 13.30 - 14.00 uur:  
  Ontvangst leden en echtgenoten/partners
 • 14.00 - 15.15 uur:  
  Presentatie en rondleiding over de werf door Hans Veraart,  commercieel directeur Barkmeijer Shipyards
 • 14.00 - 17.15 uur:
  Apart programma voor de echtgenoten/partners. Bezoek aan het Groninger Museum en de mogelijkheid om daarna de binnenstad te bekijken.
   

ALV 2017:

 • 15.00 - 15.30 uur:       Ontvangst
 • 15.30 - 17.00 uur:       Jaarvergadering KNVTS
 • 17.15 - 18.15 uur:       Afsluitende borrel in café De Sleutel
 • 18.15 -19.30 uur:        Gezamenlijk diner


De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en begunstigers. Deelnemers met of zonder partner worden verzocht zich vóór dinsdag 16 mei aan te melden bij het secretariaat (liefst per e-mail: secretariaat@knvts.nl).

Bij het aanmelden moet het volgende worden aangegeven:

Deelname aan werfbezoek (alleen leden): ja/nee
Deelname echtgenote/partner aan apart programma: ja/nee
Naam echtgenote/partner (ingeval deelname apart programma):
Deelname maaltijd (met of zonder partner)

Voor deelname aan het werfbezoek moet u voornaam, achternaam en nummer van uw identiteitsbewijs vermelden. Dit identiteitsbewijs moet worden meegenomen tijdens het werkbezoek aan de werf.

Aan het partnerprogramma, de afsluitende borrel en de gezamenlijke maaltijd zijn geen kosten verbonden.

De agenda van de ALV 2017 ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Herdenking overleden leden
4. Notulen van de ALV 2016 d.d. 24 mei 2016
5. Overzicht afgelopen verenigingsjaar
6. Jaarrekening 2016
7. Verslag kascontrolecommissie 2016
8. Decharge van het hoofdbestuur voor het gevoerde beleid in 2016
9. Begroting 2017 en 2018
10. Benoeming kascontrolecommissie 2017
11. Samenstelling Hoofdbestuur
12. Jaarplan KNVTS 2015-2018
13. Stellingen over de KNVTS

    

 

 

J.H. Klok