Agenda

Bijeenkomst: Lezing Afd. Rotterdam i.s.m. CEDA

donderdag 19 april 2018 - Vlaardingen

KNVTS Afdeling Rotterdam

 

Nadere gegevens omtrent de lezing zijn nog niet bekend, volgen te zijner tijd

 

 

 

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen

Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief
Vanaf 18.30 uur: aanvang maaltijd
 

Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet-leden € 20. Bankrekening ING-bank IBAN NL58INGB0000325478. Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de lezing vóór 12 uur, per e-mail: aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen de lezing hoeft u zich niet aan te melden.

photo courtesy of IHC Merwede