Agenda

Evenement: Vooraankondiging Kerstwildbiljarten

woensdag 20 december 2017 - Vlaardingen

Het Kerstwildbiljarten zal ook dit jaar plaatsvinden bij THE PITTSTOP in Vlaardingen, waar wij al enkele jaren domicilie vinden voor het traditionele kerstwildbiljarten. In het volgende nummer wordt u uitgebreid geïnformeerd, zie ook de KNVTS-website. Noteert u alvast de datum in uw agenda!

De Organisatiecommissie.

photo courtesy of IHC Merwede