Agenda

Evenement: Seniorendag 2017

donderdag 16 november 2017 - Delft

Gebouw 3me bij nacht
Gebouw 3me bij nacht

Na een eerdere poging, waarbij door een aantal ongunstige factoren, de geplande Seniorendag niet kon worden gerealiseerd, is nu een nieuw plan opgezet dat beter past in de benodigde tijd en plaatsen van samenkomst.

Het Hoofdbestuur van de KNVTS nodigt wederom haar Seniorleden en hun partners uit voor het jaarlijkse bezoek aan een interessante  instelling of bedrijf in de maritieme sfeer, afgesloten met borrel en gezamenlijk diner.

Bij voorafgaande excursies hebben wij met bewondering gekeken naar o.a. een aantal sterke staaltjes van Nederlandse scheeps- en machinebouw. Het is niemand ontgaan dat daar in alle gevallen en zelfs in eerste aanleg een grote groep van specialisten bij is betrokken die door studie en ervaring over de kennis en kunde beschikt om tot schepping van zulke objecten te komen. Daarom is het van het grootste belang voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie dat men ook in de toekomst door opleiding en vorming de toestroom van nieuwe specialisten zal weten  te continueren en dat proces verdient ons aller interesse. De KNVTS heeft het S.G.  “William Froude”, met medewerking van de Technische Universiteit Delft, bereid gevonden om ons middels voordracht en rondleiding langs interessante objecten een indruk te geven op welke wijze in deze primaire behoefte wordt voorzien.

P R O G R A M M A

  • datum  : donderdag 16 november  2017
  • adres   : de Technische Universiteit Delft
  • parkeren : naast de Aula aan de van der Waalstraat ( zie Route beschrijving).

13:00 - 13:30       ontvangst in de Escobar (Stieltjesweg 226, 2628 CK Delft)

13:30 - 13:45       welkomstwoord door voorzitter KNVTS, Ing. Bart Soede

13:45                   wandeling naar de werkplaats van het Dreamteam

14:00 - 15:00       rondleiding langs de studieobjecten met toelichting door leden van het betrokken
                            Dreamteam

15:30                   verplaatsing naar de Escobar

16:00 - 16:45       huldiging van jubilarissen tijdens aperitief in de Escobar
                            Bedanken van onze gastgevers

16:45 - 17:00       verplaatsing naar het Hampshire Hotel   

17:00 - 18:30       voordracht door dr. ir. P.R. Wellens docent aan de T.U.D gevolgd door een
                            voordracht  door  Amber Viskil, studente en secretaris van het
                             S.G.  “William Froude”

18:30                   gezamenlijk diner

Bijdrage in de kosten voor leden zowel als partners : €  30,=  p.p. Deelname is van kracht na storting van de verschuldigde bijdrage(n) op rekening nummer NL58INGB0000325478 van de KNVTS op volgorde van binnenkomst. Gelieve bij aanmelding te vermelden: Seniorendag 2017’. De sluitingsdatum voor inschrijving is uiterlijk 8 november 2017 bij het secretariaat per email secretariaat@knvts.nl of telefonisch (010-2410094 di en do).

De Senioren Commissie.

photo courtesy of IHC Merwede