Agenda

Bijeenkomst: KNVTS Maritime Students Awards

donderdag 30 november 2017 - Rotterdam

KNVTS Hoofdbestuur
 

De KNVTS stelt al sinds vele jaren voor de beste afstudeerders van de TUD, KIM, het HBO en het MBO op het gebied van scheepsbouw en nautische opleidingen een prijs met oorkonde beschikbaar, wat mede mogelijk wordt gemaakt door de Stichting Verolme Trust. De Stichting gaat haar bijdrage benadrukken door het uitreiken van de "Verolme prijs", een blijk van waardering voor “de beste onder de besten” afstudeerders.

De Nederlandse maritieme industrie drijft op kennis en kunde, waarmee zowel nationaal als internationaal goed wordt gescoord. De huidige studenten zullen hun steentje gaan bijdragen om onze marktpositie verder te versterken.

De uitreiking van de KNVTS Maritime Students Awards is een prima gelegenheid voor bedrijven om kennis te maken met diverse studenten uit het maritieme onderwijs. Visa  versa kunnen de studenten kennismaken met hun toekomstige werkgevers.

Daarom nodigen wij u en uw collega’s graag uit om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn en kennis te maken met wat wellicht uw toekomstige werknemer, collega of klant is. Meldt u aan via secretariaat@knvts.nl.

De uitreiking van de prijzen vindt dit jaar plaats bij het Maritiem Museum, "Verolme zaal" op de entresol van deck 1, Leuvehaven 1 in Rotterdam.

Indien u ook wilt deelnemen aan de rondleiding bij het Maritiem Museum, zie onderstaand programma, dan graag aanmelden vóór 22 november a.s. 

Het programma ziet er als volgt uit:

             12.00 uur:      Aanvang rondleiding voor 60 personen. Twee rondleidingen binnen
                                    het museum en één rondleiding buiten in de museumhaven
             13.00 uur:      Einde rondleidingen
             13.30 uur:      Inloop gasten op de entresol van deck 1, ontvangst met koffie/thee
14;00 - 14.05 uur:       Ontvangst door de heer F. Loomeijer, directeur Maritiem Museum Rotterdam
14.05 – 14.10 uur:      Welkomstwoord door Ing. W.B. Soede, voorzitter KNVTS
14.10 -  14.15 uur:      Welkomstwoord door Mr. G.J. van Veen, voorzitter Stichting Verolme Trust
14.15 – 14.45 uur:      Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards door Ing. W.B. Soede
14.45 – 15.00 uur:      Presentatie afstudeeronderwerp door één van de winnaars 
15.00 – 15.35 uur:      Vervolg uitreiking KNVTS Maritime Students Awards door Ing. W.B. Soede
15.35 – 16.10 uur:      Lezing door D.J. Nederlof Msc. Naval Architect; Managing Director Damen 
                                   Shiprepair & Conversion at Damen Shipyards Group
16.10 – 16.20 uur:      Uitreiking Verolme prijs, "de beste onder de besten" afstudeerders
16.20 – 16.30 uur:      Slotwoord door Ing. W.B. Soede
16.30 – 17.15 uur:      Afsluiting met drankjes en hapjes

 * zaalcapaciteit is 65 personen.

J.H. Klok