Over KNVTS

Copyright

Voor deze website geldt het copyright van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS). Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNVTS.

In het bijzonder, de op deze site vermelde persoonsgegevens mogen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en evenmin in een ‘retrieval’ systeem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNVTS. Door uw gegevens aan de site van de KNVTS (de digitale ledenadministratie op WWW.KNVTS.NL) toe te voegen, gaat u ermee akkoord, dat deze via de site te vinden zullen zijn voor uw medeleden.

De gegevens in de digitale ledenadministratie mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van, al dan niet commerciële berichten aan meer dan één (1) adres (hetzij postadres, dan wel e-mail adres) is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5000 euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding zal worden gezien. Ook is het niet toegestaan gegevens uit de digitale ledenadministratie over te nemen in andere gegevensverzamelingen, tenzij voor eigen gebruik. Middels een aantal controleadressen in het ledenboek zal toezicht worden gehouden op het naleven van deze voorwaarden. Overtreders zullen gerechtelijk en buitengerechtelijk worden vervolgd. De KNVTS behoudt zich het recht voor, om opname en toegang tot de digitale ledenadministratie te weigeren. De KNVTS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste toepassing van de bovenstaande regels.

= = = = = = = = = = = =

No parts of this publication may be reproduced and/or made public in any form whatsoever, including printed photographs and microfilm, stored in a retrieval system, without prior permission in writing from the Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS).
 

photo courtesy of IHC Merwede