Over KNVTS

1898 HET BEGIN

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied

De KNVTS vierde in mei 1998 haar honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid van dat eeuwfeest werd door de vereniging aan Arne Zuidhoek gevraagd een boek over een eeuw scheepvaart in Nederland samen te stellen.
Uit dit even omvangrijke als fraaie boekwerk, “Vaart” geheten, is de achterliggende historische verhandeling afkomstig.

1898: HET BEGIN

J.H. Klok