Over KNVTS

Doelstelling KNVTS

De vereniging heeft tot doel: het bevorderen van de theoretische en praktische ontwikkeling van de techniek en het verspreiden van de kennis/kunde daarvan. Dit richt zich voornamelijk op de maritieme branche, te weten de scheepvaart, de scheepsbouw en alle hiermee verbonden bedrijfstakken.

Activiteiten
Dit doel wordt verwezenlijkt door het organiseren van diverse concrete acties en activiteiten:
 • Bijeenkomsten, voordrachten, lezingen, presentaties en besprekingen
 • Excursies
 • Publicaties
 • In samenwerking met 'Stichting de Zee', redactie voeren over het magazine 'SWZ Maritime' - http://www.swzonline.nl/
 • ´Schip van het jaar´ prijs uitreiken - http://www.schipvanhetjaar.nl/
 • Afstudeer- en aanmoedigingsprijzen uitreiken
 • Samenwerken met verenigingen/organisaties en opleidingsinstituten met hetzelfde of een soortgelijk doel
 • Netwerkbijeenkomsten voor leden, belangstellenden en begunstigers
 
Doelgroep
De doelgroep waarop de KNVTS zich richt, is een samenstelling van een uitgebreide variëteit aan studenten en mensen die werkzaam zijn of zijn geweest op technisch of nautisch gebied. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de volgende vakgebieden binnen de maritieme wereld:
 • Scheepvaart
 • Scheepsbouw
 • Offshore
 • Baggerwerken
 • Berging
 • Visserij
 • Nautisch/technische expertisebureaus
 • Classificatiebureaus
 • Maritieme overheidsdiensten
 • Maritiem onderwijs
 • Maritiem/technische ontwerp- en engineeringbureaus
 • Maritieme onderzoeksinstituten
 • Toeleveringsbedrijven aan de maritieme industrie
 • Buitenlandse zusterbedrijven
J.H. Klok