Over KNVTS

KNVTS Maritime Students Awards 2012

Sinds vele jaren worden voor de beste afstudeerders van de TUD, het HBO en het MBO op het gebied van scheepsbouw en nautische opleidingen een prijs met oorkonde beschikbaar gesteld.

In 2012 gebeurde dat op 22 november Verolme Paviljoen, Rotterdam.

Het motto: Ontmoet de Toekomst!

KNVTS Maritime Students Awards is een initiatief van de KNVTS en mede mogelijk wordt gemaakt door de Stichting Verolme Trust.

De keuze is bepaald door de examencommissie.
De kandidaat is afgestudeerd.
De tekst van de consideransen is door de studiebegeleiders opgesteld en vindt u hieronder in alfabetische volgorde.
Defensieacademie, het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder, is pas bekend begin 2013. 
 

foto G.J. de Boer

Sjoerd Almoes
Het afstuderen aan de Maritieme Academie in IJmuiden in de opleiding Koopvaardij Officier Alle Schepen

Considerans
Na het behalen van het VMBPO diploma is Sjoerd in 2008 begonnen aan de opleiding koopvaardij officier alle schepen op de Maritieme Academie.

De eerste 2 jaar van de opleiding heeft hij op de Maritieme Academie in Harlingen doorgebracht. Daar viel hij al op door zijn rustige houding en interesse voor het vak van stuurman.

Tijdens zijn eerste stageperiode bij rederij Seatrade heeft hij gekozen om zich verder te specialiseren tot stuurman alle schepen.

Het tweede deel van zijn opleiding heeft hij gevolgd op de Maritieme Academie in IJmuiden. Ook daar viel Sjoerd op als een rustige, zelfstandige en betrouwbare student.

De tweede stageperiode heeft hij gevaren bij Heerema Marine Contractors op sleepboten. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot een volwaardig zeeman.

Zijn totale stage is beoordeeld als zeer goed. Een van zijn stage verslagen bijvoorbeeld ging over de Floatover procedure van een productie platform.
Het commentaar van de kapitein van de sleepboot Husky: Sjoerd is een zeer rustige jongen die tien keer nadenkt alvorens hij iets doet. Maar als hij het doet, dan doet ie het ook goed!

Karel Epke
Het cum laude afstuderen in de opleiding Ocean Technology (Hydrografie) aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz, West-Terschelling.

Considerans
Afstudeeronderzoek uitgevoerd in opdracht van Allseas BV, voorjaar 2012.
Titel 'Performance & implementation of an INS for pipeline surveys'.

Samenvatting
Voor het uitvoeren van surveys ten behoeve van het leggen van pijpleidingen worden door Allseas ROV’s ingezet. Een belangrijke factor in het surveyresultaat is de onderwaterplaatsbepaling van deze ROV’s. Allseas is aan het onderzoeken welke verbeteringen in de plaatsbepaling van de ROV’s mogelijk zijn door gebruik te maken van inertiële navigatiesystemen.
Dit verslag beschrijft de uitvoering en de resultaten van testen welke zijn gedaan aan boord van de Highland Fortress om het gedrag en de implementatie van het Sonardyne SPRINT systeem te beoordelen. Hiervoor is tijdens deze testen een stuk pijpleiding meerdere keren gesurveyed, waarna de positie van de pijpleiding met behulp van verschillende combinaties van plaatsbepalingssystemen is bepaald.
De op die manier bepaalde posities van de pijpleiding zijn vervolgens gebruikt voor het bepalen van zogenaamde ‘distance off track’ waardes ten opzichte van een referentielijn. Deze waarden zijn vervolgens gebruikt voor de analyse van de relatieve verschillen tussen de uitgevoerde surveys over hetzelfde stuk pijpleiding.
Uit deze vergelijkingen is gebleken dat het SPRINT systeem een significante verbetering in het uiteindelijke surveyresultaat biedt, waardoor deze ook geschikt is voor zogenaamde out-of-straightness surveys. Daarnaast biedt het gebruik van het systeem ook andere voordelen, zoals een vermindering van hoogte-onregelmatigheden ten gevolge van deining en een vermindering in de tijd welke nodig is voor de verwerking van de data.

Beoordeling
Karel Epke laat met dit toegepast wetenschappelijk onderzoek op voortreffelijke wijze zien hoe een complexe vraagstelling volgens een daartoe geëigende aanpak tot een aansprekende verbetering leidt in de presentatie van meetuitkomsten op grote diepte onder de zeespiegel.
Hij voldoet daarmee ruimschoots aan de normen gesteld aan hbo-studenten, evenals aan de internationaal geaccepteerde Standards of Competence for Hydrographic Surveyors, die de basis vormen voor het studieprogramma van de opleiding Ocean Technology aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling.

Dirk Ganzinga
Het cum laude afstuderen in de Mastertrack Science van de Master Marine Technology aan de Technische Universiteit in Delft

Considerans
Na het doorlopen van HBO scheepsbouw heeft Dirk zich met succes gewaagd aan de Master opleiding Maritiem bij de TU Delft. Voor het behalen van zijn MSc diploma heeft hij bij Huisman ITREC gewerkt aan zijn afstudeeropdracht over het constructieve ontwerp van een Boorplatform voor de arctische gebieden.
In deze opdracht heeft Dirk laten zien dat hij een uitstekende constructeur is, met veel oog voor detail, noodzakelijk vanwege de extreme arctische omstandigheden.
Hij heeft aangetoond in zijn opdracht dat een goede combinatie van een academische houding en praktische constructie design details tot zeer goede resultaten kan leiden.
 

Harm-Jan Korevaar
Het afstuderen aan de afdeling Scheeps- en Jachtbouw van het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam

Considerans
Harm-Jan heeft zich in de afgelopen vier jaar dat hij op het Scheepvaart en Transport College de opleiding Scheeps- en jachtbouw volgde, laten kennen als een bijzonder plezierige leerling. Een leerling die niet alleen zichzelf kon motiveren, maar die door zijn positieve houding en gedrag ook zijn medeleerlingen en het docententeam kon enthousiasmeren.

Harm-Jan was niet alleen geïnteresseerd in de aangeboden lesstof, alles wat met scheeps- en jachtbouw te maken had genoot zijn directe belangstelling.

Zowel tijdens de jaren in de schoolbanken als tijdens zijn stageperiode heeft hij zich een goed vakman, een prima beginnend beroepsbeoefenaar getoond.

Harm-Jan heeft gedurende zijn twee fantastisch lopende stageperiodes, heldere informatieve verslagen geleverd. In de praktijk, zowel op de werkvloer als op kantoor, stond hij zijn mannetje, het bedrijfsleven was dan ook dik tevreden met deze potentiële werknemer.

Voor breed opgeleide en geïnteresseerde leerlingen als Harm-Jan ziet de toekomst er zonnig, blij en optimistisch uit.

Geïnteresseerd, blij, zonnig en optimistisch zo is ook het karakter van Harm-Jan, met deze prachtige karaktereigenschappen kan het niet anders dan dat Harm-Jan ver zal komen in de wereld van de Scheeps- en jachtbouw.

Harm-Jan, heel veel succes!
 

Mike Kriek
Het afstuderen aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam in de opleiding Koopvaardij Officier Alle Schepen

Considerans
Mike bezit een enorm doorzettingsvermogen, eerst wordt de opleiding op niveau twee behaald en aansluitend wordt de opleiding op niveau vier behaald.
Naast altijd een goed humeur, is Mike behoorlijk aanwezig maar op een leuke manier. Is bijna overal enthousiast voor te krijgen. Een soort model leerling, zo zouden alle leerlingen mogen zijn.
In de klas is Mike gezien, gaat leuk om met zowel klasgenoten als docenten.

Mike, heel veel succes gewenst!

Harm Nouwen
Het afstuderen aan de Hogeschool voor de Zeevaart in Rotterdam in de opleiding Maritiem Officier

Considerans
In samenwerking met een collega heeft Harm gewerkt aan een afstudeeropdracht van Anthony Veder.
Harm is een rustig en aardige vent die al vroeg in de opleiding scherpe analyses kon maken.
Vanwege een hogere laad en los connectie op de gate terminal moest het nieuwe schip van Anthony Veder, in verband met de zichtlijn, een hogere brug op het schip realiseren. Hierdoor ontstond er een extra dek in de opbouw.
Samen met zijn klasgenoot heeft Harm een analyse gemaakt wat met dit extra dek te kunnen doen. Bij de keuze om hiervoor extra accommodatie te maken voor stagiaires is uitgezocht wat dan de voorwaarden voor succes zouden zijn bij het gebruik van de extra stagiaires aan boord. Het proces wat de studenten met de bemanningsleden en kantoor personeel hebben doorlopen was voor velen zeer leerzaam.
Via een nieuw project met Anthony Veder en de STC-Group zal het afstudeerverslag zelfs nog een vervolg krijgen.

Kevin Robbertsen
Het afstuderen aan het Maritiem Instituut “De Ruyter” van het ROC Zeeland in Vlissingen in de opleiding Stuurman Alle Schepen

Considerans
Kevin Robbertsen heeft aan het Maritiem Instituut "de Ruyter" van het Scalda de opleiding Stuurman Alle Schepen gevolgd.
Hij heeft na een prima theoretisch gedeelte van de stuurman’s opleiding zijn beide stages doorgebracht aan boord van de schepen van rederij Wagenborg.
Voordat Kevin aan de opleiding aan het Maritiem Instituut “de Ruyter” in Vlissingen begon heeft hij eerst een andere MBO-opleiding gevolgd. Op een iets latere leeftijd dan de meeste studenten is hij aan de zeevaartopleiding in Vlissingen begonnen. Kevin was tijdens de opleiding op school een zeer goede student, rustig en bekwaam. Aan alles was te zien dat hier een echte zeeman aanstaande was.
Zijn uitstekende schoolprestaties werden gecontinueerd aan boord, waar in zijn beoordelingen door kapitein/mentor zijn enthousiasme, serieusheid en werkmentaliteit opvielen.
Zijn stage aan boord heeft hij doorgebracht met een voor hem zeer bekend persoon uit het geboortedorp, wonende in dezelfde straat, die ook dezelfde middelbare school en zeevaartschool in Vlissingen heeft doorlopen.
Daarna, tevens geheel toevallig, zijn gecommitteerde tijdens de Proeve van Bekwaamheid en daarna zijn kapitein aan boord van het stageschip de “Amurborg”. Dit voorval heeft tevens de kranten gehaald!
Kevin is een zeer getalenteerd stuurman geworden in dienst van Wagenborg waar hij momenteel als 3e stuurman vaart.
Vanuit het Maritiem Instituut “de Ruyter” wordt Kevin alle succes gewenst in een varende toekomst.

Menko Teunis
Het afstuderen aan de afdeling Scheepsbouwkunde van de Hogeschool Inholland

Considerans
Menko is in februari 2012 afgestudeerd aan de afdeling scheepsbouwkunde van de Hogeschool Inholland. Het afstudeerwerk is met een 9 gehonoreerd.

Het werk dat hij heeft uitgevoerd hield in de probabilistische analyse van de stabiliteit van een pijpenlegger, de Lorelay van Allseas. Een uitgebreide klus, die niet alleen een grote hoeveelheid werk inhoudt, maar ook een helder inzicht en overzicht vereist.

Door middel van deze analyse geeft hij inzicht in de mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan boord van de pijpenlegger te optimaliseren wat betreft de lading, de voorraden en de pijpen die aan boord kunnen worden genomen. Ook is met zijn analyse vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om extra apparatuur – op vaak hoge locaties – aan boord te plaatsen, iets wat bij een dergelijk schip veelal aan de orde van de dag is.

Kort samengevat, Menko Teunis heeft hier een gecompliceerde analyse uitgevoerd, die in de praktijk zijn nut bewijst.

Hans van der Tas
Het afstuderen aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden in de opleiding Scheepsbouwkunde

Considerans
Ten eerste is er de kwaliteit van zijn afstudeerwerk. Hans heeft een verificatie uitgevoerd van de Ice Class Rules voor Bureau Veritas door de responsie van een constructie ontworpen volgens de klasseregels te vergelijken met een directe berekening. Hiervoor heeft hij een uitgebreide studie moeten doen naar belastingen in ijs volgens een methode ontwikkeld door de Russische Staats Maritieme Universiteit van Sint Petersburg. Maar net als ijs dat crasht op een scheepshuid van een schip dat zich voortploegt door een ijsveld, gold dit ook voor de software om die krachten te berekenen…. Echter toen eenmaal het ijs gebroken was in de contacten met de Russische ontwikkelaars, heeft hij de op deze wijze verkregen belastingen aan kunnen brengen op een FE model van een aantal karakteristieke ijsversterkte constructiedelen. Met de conclusies en aanbevelingen van Hans’ onderzoek kan Bureau Veritas een volgende stap zetten om de constructieve veiligheid van schepen varend in ijs te waarborgen.
Een ander aspect wat Hans afstuderen bijzonder maakt, is de aanpak van zijn afstuderen. Als eerste afstudeerder van de NHL Hogeschool heeft hij niet voor de makkelijke weg gekozen door een opdracht in de directe (bekende) omgeving aan te nemen, maar gelijk een buitenlandse opdracht gevonden, in dit geval bij het hoofdkantoor van Bureau Veritas in Parijs. Dit betekende dat hij een complexe opdracht moest uitvoeren in een andere culturele en taalkundige kantooromgeving, inclusief het overwinnen van allerlei administratieve barrières.
De aanpak van het afstuderen, de uitvoering van de opdracht en de kwaliteit van het werk zijn uiteindelijk als “zeer goed” beoordeeld. Daarmee heeft Hans deze afstudeerprijs zeker verdiend.

Kenneth van der Tuin
Het afstuderen aan de Hogeschool van Amsterdam in de opleiding Maritiem Officier

Considerans
Kenneth van der Tuin heeft cum laude zijn MAROFstudie afgerond aan de Hogere Zeevaartschool Amsterdam. Zijn afstudeertraject heeft hij doorlopen bij de Holland America Line (HAL).

Ook na het invoeren van de ISM- Code is in de scheepvaart de regels waaraan de scheepvaart dient te voldoen toegenomen. Bij de passagiersvaart komt er nog bij dat de veiligheid van de passagiers de hoogste prioriteit heeft zo ook bij de HAL.

Een direct gevolg van toenemen van regels is dat ook de werkbelasting van het personeel toeneemt. Het zal dan het personeel meer inspanning kosten om het schip in een optimale operationele conditie te houden en te voldoen aan onder andere de strenge milieu- en veiligheidseisen. De HAL heeft onderkend dat er een spanningsveld is ontstaan tussen enerzijds de tijd nodig voor regulier onderhoud en de tijd beschikbaar om het onderhoud te doen om de schepen in optimale operationele conditie te houden.

Behalve dat de HAL organisatorische maatregelen heeft genomen om te bevorderen dat het personeel onder reguliere werktijd de schepen kan onderhouden heeft de HAL ook een onderzoeksproject opgezet om de onderhoudsproblematiek goed in kaart te brengen. Op grond van de onderzoeksresultaten zal de HAL verdere acties ondernemen om ook in de toekomst met overtuiging haar missie uit te kunnen dragen namelijk “create a signature of excellence”.

Het in kaart brengen van de bovengenoemde problematiek is een vrij complexe exercitie dat Kenneth door middel van zijn onderzoek naar volle tevredenheid van de HAL heeft gedaan. Kenneth doet nu vervolgonderzoek voor de HAL en combineert dit met een masterstudie.

Wessel van Dijk
Het afstuderen aan het Nautisch College van het ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder in de opleiding Koopvaardij Officier Alle Schepen

Considerans
Wessel heeft zich in de 4 jaar dat hij aan de Maritieme Academie van het ROC Kop van Noord-Holland heeft gestudeerd, zich ontwikkeld van een bescheiden jongen tot een verantwoordelijk zeeman. Die ook de verantwoording neemt voor zijn collega’s. Wessel heeft tijdens zijn studie op verschillende momenten laten zien dat hij de competentie leiderschap beheerst, dit laat hij op rustige maar doortastende manier zien.
Bij grote reddingoefeningen die in samenwerking met de Koninklijke Reddingsmaatschappij, de Kustwacht en de Koninklijke Marine en Rijkspolitie, die een onderdeel zijn van hun opleiding, heeft Wessel laten zien dat hij in staat is om de communicatie op de brug, van het schip in nood, zelfstandig op zich te nemen. Hiermee heeft hij bij alle partijen een grote indruk achter gelaten. Wat zijn verslagen betreft, die zijn altijd doordrenkt en gemaakt vanuit een nieuwsgierigheid en vanuit goed zeemanschap. Ook weet Wessel dat een goede en hechte groep studenten een beter resultaat haalt als een eenling. Juist door zijn rust en natuurlijk leiderschap werkte Wessel aan dat groepsproces met voor de groep goede resultaten.
Ook het meedenken over de opleidingen, dit in samenwerking met het college van bestuur en directie, hierin was Wessel bij aanwezig. Binnen de docenten groep (alle oud zeevarenden) wordt vaak gepraat over wie is er nu een goede leerling, ons kader is altijd “We moeten hem of haar aan boord willen hebben en mee willen varen”.

Wessel, op het opleidingsinstituut wil iedereen jou aan boord hebben en ook met je varen.

Eric Vermeij
Het afstuderen aan de Hogeschool Zeeland, Maritiem Instituut “De Ruyter” in Vlissingen in de opleiding Maritiem Officier

Considerans
Eric Vermeij – “Supercaps toegepast aan boord van Audacia?”

Eric is in de zomer van 2012 afgestudeerd als Maritiem Officier aan het Maritiem Instituut “De Ruyter” te Vlissingen. Het onderwerp van zijn afstudeeronderzoek en scriptie betreft de mogelijke toepassing van Supercondensatoren aan boord van de pijpenlegger Audacia.
De uitdaging die Eric heeft opgepakt is om te onderzoeken of de vermogenspieken die optreden tijdens het leggen van pijpen kunnen worden opgevangen door het toepassen van “supercaps”. Op dit moment vereisen deze veelvuldige maar kortstondige vermogenspieken een continue beschikbaarheid aan groot vermogen van de dieselgeneratoren. Dit maakt het noodzakelijk om een groot geïnstalleerd vermogen aan boord te hebben en bovendien de generatoren langdurig onder-belast te laten draaien. Behalve de extra kosten die hier mee gepaard gaan is ook de milieubelasting daardoor hoog.
Tijdens zijn oriëntatie naar een afstudeeronderwerp en bij het bezoek aan een beurs heeft Eric zelf de kiem gelegd voor dit onderwerp. Zeer actief en doortastend heeft hij daarna bedrijven benaderd voor extra informatie en ondersteuning bij zijn onderzoek. De gedrevenheid, creativiteit en de planmatige aanpak van zijn onderzoek zijn dan ook noemenswaardig.
Hij heeft een grondige analyse aan boord van de Audacia uitgevoerd en daarbij zeer goed gebruikt gemaakt van de door hem georganiseerde en beschikbare kennis en contacten. De toepassing van supercaps in de maritieme wereld staat namelijk nog in de kinderschoenen en zijn onderzoek en conclusies zijn dan ook waardevol en een goede basis voor verder onderzoek en ontwikkeling. Uiteindelijk heeft zijn afstuderen geresulteerd in een sterk verslag wat als voorbeeld kan dienen voor de huidige studenten en tevens als basis voor verdere ontwikkelingen binnen de maritieme industrie. Het feit dat Eric dit geheel op eigen initiatief en met minimale sturing en begeleiding heeft gedaan onderstreept de kwaliteiten van deze jonge professional.
Namens de opleiding Maritiem Officier aan de Ruyter Academie van de HZ University of Applied Sciences te Vlissingen.


 

photo courtesy of IHC Merwede