Nieuws

ALV 2019 bij Damen Shipyards Gorinchem

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2019 (ALV 2019). Deze zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2019 bij Damen Shipyards, Avelingen-West 20, 4200 AA Gorinchem.

De stukken (notulen ALV 2018, de jaarrekening 2018, begrotingen 2019 en 2020, etc.) liggen vanaf begin mei 2019 ter inzage op het secretariaat en worden begin mei ook aan de leden en begunstigers van de KNVTS gestuurd via de beschikbare e-mail adressen. Mocht u 7 mei 2019 geen mail hebben ontvangen en dat alsnog willen, mailt u dan het secretariaat: secretariaat@knvts.nl  

 

Lees meer
Toon al het nieuws