Nieuws

Toegankelijkheid Akerboom-archief

Maandag 22 februari
Nieuws

Zoals een aantal van de KNVTS-leden reeds heeft opgemerkt, is sinds enkele dagen de website van SWZ|Maritime niet bereikbaar. Ook het Akerboom-archief, bestaande uit in het verleden uitgebrachte nummers van SWZ|Maritime en Schip en Werf is daarmee afgesloten.

Enige jaren geleden heeft ProMedia, de uitgeefpartner van de Stichting SWZ de samenwerkingsovereenkomst die de stichting had met Mybusinessmedia overgenomen en is daarmee de nieuwe uitgeefpartner van de stichting geworden. Voor deze overname was het bij de stichting al geruime tijd bekend dat haar website aan vernieuwing toe was. De website voldeed onder meer niet aan de eisen die men vanuit oogpunt van veiligheid aan een website moet stellen. Door de nieuwe samenwerkingspartner ProMedia zijn de problemen voortvarend aangepakt, echter is hierbij onvoldoende aandacht besteed aan het feit dat het Akerboom-archief alleen voor abonnees van SWZ|Maritime toegankelijk mag zijn. Dit heeft geresulteerd in een situatie die voor de stichting onacceptabel is. Omdat herstel van de situatie - waarbij het archief alleen voor personen met een abonnement op SWZ|Maritime toegankelijk is - technisch moeilijk schijnt te zijn bij de huidige implementatie van het archief, is de website momenteel voor bezoekers afgesloten. Het zal u duidelijk zijn dat dit slechts een tijdelijke maatregel zal zijn. Naar een oplossing wordt gezocht. 

Wim Veldhuyzen
Voorzitter Stichting SWZ

In Memoriam Gré Romeijn

Donderdag 4 februari
Nieuws

Onze oud-collega Gré Romeijn is op 28 december 2020 op de leeftijd van 89 jaar overleden. In 1960 kwam zij als administratief medewerkster in dienst van Lloyd’s Register of Shipping, kantoor Rotterdam om daar in 1996 met pensioen te gaan. Op verzoek van de KNVTS kwam zij daarna een poosje parttime op het KNVTS-secretariaat. Dat tijdelijk assisteren werd uiteindelijk bijna 20 jaar in welke periode zij zich vooral heeft bezig gehouden met de ledenadministratie. Op 31 december 2016 heeft zij de KNVTS verlaten. Gre was een icoon van de vereniging en heeft haar werkzaamheden altijd met veel enthousiasme uitgevoerd.   

Secretariaat KNVTS bemand / SWZ Maritime onbemand

Woensdag 18 maart 2020
Nieuws

Het secretariaat KNVTS is met ingang van 1 september jl. aan de Zeemansstraat in Rotterdam weer bemand, voorlopig alleen op de dinsdag. U kunt uw vragen stellen bij aanwezigheid van een van de medewerkers of anders een e-mail zenden aan info@knvts.nl, zodat voor verdere afhandeling kan worden zorggedragen.

De hoofdredacteur en de eindredactie van SWZ|Maritime zijn tot op heden nog wel aan het thuiswerken, u kunt hen bereiken via swz.rotterdam@knvts.nl

Met dank voor uw medewerking.

  

Toon al het nieuws