Nieuws

Informatie voor de KNVTS Algemene Ledenvergadering 2020

Vrijdag 11 september
Nieuws

Voor leden en begunstigers van de vereniging

De Algemene Leden Vergadering 2020 zal worden gehouden op donderdag 17 september a.s. bij de Sociëteit Roel- en Zeilvereeniging "DE MAAS", Veerdam 1 in Rotterdam. Alle leden en begunstigers zijn geïnformeerd via het bij de KNVTS bekende e-mailadres.

Een uitgebreide uitnodiging treft u aan onder de Agenda. 

Op de KNVTS website (onder het afgeschermde gedeelte) dat voor leden en begunstigers bereikbaar is door in te loggen, treft u onder 'leden' en 'ALV2020' aan de stukken voor de KNVTS Algemene Leden Vergadering 2020.

 

Maritime Awards Gala 2020 uitgesteld

Donderdag 23 april
Nieuws

De 15e editie van het Maritime Awards Gala, die dit jaar in november zou worden gehouden, is in verband met de coronacrisis, uitgesteld naar 2021.
 
Hoewel velen uitkijken naar het spectaculaire gala, is het duidelijk dat we er dit jaar anders voor staan. De coronacrisis raakt de Nederlandse maritieme sector. Het Maritime Awards Gala viert jaarlijks de innovatieve gezamenlijke kracht van de maritieme sector. Deze kracht moet nu ingezet worden om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. Daar gaat voor alle bedrijven in onze sector nu alle aandacht en energie naar uit. Om die reden heeft de Stichting Maritime Awards Gala besloten de 15e editie van het gala te verzetten naar 2021. Bij dit besluit heeft de mening van diverse stakeholders uiteraard meegewogen.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw (eventuele) inzending voor een Award dit jaar? Neem dan contact op met de jury van de betreffende Maritime Award. Klik hier voor de contactgegevens. 

De Stichting Maritime Awards Gala wil graag via deze weg, de Nederlandse maritieme sector veel sterkte toewensen. Intussen gaan de voorbereidingen verder voor het Maritime Awards Gala 2021 en kijkt de stichting ernaar uit elkaar dan weer te zien. Bruisend, energiek en vooral, samen als One Innovative Force!

Henk Volmerink
Voorzitter Maritime Awards Gala

 

 

Secretariaat KNVTS bemand / SWZ Maritime onbemand

Woensdag 18 maart
Nieuws

Het secretariaat KNVTS is met ingang van 1 september jl. aan de Zeemansstraat in Rotterdam weer bemand, voorlopig alleen op de dinsdag. U kunt uw vragen stellen bij aanwezigheid van een van de medewerkers of anders een e-mail zenden aan info@knvts.nl, zodat voor verdere afhandeling kan worden zorggedragen.

De hoofdredacteur en de eindredactie van SWZ|Maritime zijn tot op heden nog wel aan het thuiswerken, u kunt hen bereiken via swz.rotterdam@knvts.nl

Met dank voor uw medewerking.

  

Toon al het nieuws