Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
LidCategorie*
Vragen
Kosten contributie
Lidmaatschap GewoonÄ 88,00 per jaar
Lidmaatschap BelangstellendeÄ 88,00 per jaar
Lidmaatschap JuniorÄ 41,00 per jaar
Lidmaatschap StudentÄ 15,00 per jaar
 
Opleidingsgegevens
Opleidingsniveau
Soort opleiding
Studierichting
Jaar afstuderen
Behaald diploma
 
Beroepsgegevens
Uw situatie
Functie/Studie
Bedrijf/Opleidingsinstelling
Postcode & Plaats
Wanneer aanvaardde u deze functie/begon u deze opleiding?
Het kandidaat-lid verzoekt bij aanneming te worden ingeschreven bij:
 
Extra bepalingen
NB. De contributie moet vůůr 1 maart van enig jaar worden voldaan.
Wanneer het lidmaatschap niet vůůr 1 november van enig jaar schriftelijk aan het KNVTS-Secretariaat is opgezegd,
is een lid gehouden de contributie voor het volgende jaar aan de vereniging te voldoen.
De kandidaat verklaart van deze bepalingen nota te hebben genomen.
 
*Verplichte velden
 
Verenigingsblad: SWZ Maritime
Wilt u de (gratis) SWZ ontvangen?
Opmerking