Actueel

 • ALV 2024

 • Vacature: Algemeen Secretaris KNVTS

 • Uitreiking ets voor de nominatie Schip van het Jaar 2023 aan Damen

 • Internationale conferentie ‘Postgraduate Research in Maritime Technology’ (PostGradMarTec 2024)

 • Lezing “Energiebesparing en de keuze van de krachtbron”

 • Uitreiking ets voor nominatie Schip van het Jaar 2023 aan Padmos

 • Bezoek aan Royal van Lent in Amsterdam

 • KIVI Martec en KNVTS bundelen krachten

ALV 2024

Op 30 mei 2024 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden door de KNVTS, dit keer was de locaties Zeemanshoop te Amsterdam. Na de vergadering kregen we een rondleiding door de stad, met als gids bestuurslid namens afdeling Amsterdam, Eric Schiphorst. De rondleiding werd afgesloten met een gezamenlijk diner.

Na het vaststellen van de agenda volgde het stilstaan bij de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. De notulen van de vorige ALV werden aangenomen.

Het afgelopen verenigingsjaar kenmerkte zich door weer terug naar oude normaal met regelmatige lezingen in de afdelingen. De afdeling Amsterdam week enigszins af met enkele groter evenementen waaronder een mini symposium tijdens de METS.

De vereniging is opgetrokken met de SWZ uitgever My Business Media (MBM) tijdens de Europort, met een gezamenlijk stand op de beurs. Ook kregen we een Award van CEMT uitgereikt voor het feit dat we al 125 jaar actief zijn.

Helaas worden we geconfronteerd door hogere kosten met name personeelskosten en SWZ. Dit maakt dat we een aanzienlijk negatief resultaat hebben. Dit lijdt tot ook weer dit jaar een contributieverhoging. We hebben als ten doel gesteld om over 3 jaar budget neutraal te zijn. Dit vraagt de nodige inspanning en oplossingen in samenwerking. Zo werken we nu actief samen met KIVI MARTEC en praten we met diverse andere maritieme organisaties, waarvan er vele zijn en we een lange lijst hebben opgesteld. Na goedkeuring van de jaarrekening en taakstellendebegroting. Volgde decharge van het bestuur.

Helaas gaan we Willem Nugteren missen als enthousiaste jonge penningmeester in ons bestuur. Wij hebben zijn strakke beleid en visie als jonge ingenieur zeer gewaardeerd en vinden het jammer dat hij ons bestuur verlaat. We wensen hem veel succes en hopen dat hij voor de afdeling Noord weer zo een enthousiast bestuurslid weet te vinden. Hij zou zijn best daar voor doen. Bedankt Willem.

Willem zal worden vervangen door Cor van der Harst en Cor wordt van harte welkom geheten. Peter Whermeijer is weer herverkozen voor een tweede termijn. Zijn harde werk wordt gewaardeerd. Zeker na het vertrek van onze Algemeen Secretaris, neemt hij de taak waar. Hopelijk vinden we snel een algemeen secretaris. De heer Willem de Jong, altijd goed voor positieve inbreng, stelde voor of we de functie kunnen combineren met taken van de hoofdredacteur SWZ. De hoofdredacteur zal ook zijn taak neerleggen over niet al te  lange termijn. We zijn al in staat geweest verjonging te realiseren in de redactie. Dit heeft veel aandacht.

Nieuw lid René Zuidam hebben we bereid gevonden om met de heer Selij de Kas Commissie taken op zich te nemen.

Na de boeiende rondleiding door Eric Schiphorst door het oude centrum namen we plaats aan tafel bij de Egelantier en sloten deze ALV.2024 af.

Actueel

 • ALV 2024

 • Vacature: Algemeen Secretaris KNVTS

 • Uitreiking ets voor de nominatie Schip van het Jaar 2023 aan Damen

 • Internationale conferentie ‘Postgraduate Research in Maritime Technology’ (PostGradMarTec 2024)

 • Lezing “Energiebesparing en de keuze van de krachtbron”

 • Uitreiking ets voor nominatie Schip van het Jaar 2023 aan Padmos

 • Bezoek aan Royal van Lent in Amsterdam

 • KIVI Martec en KNVTS bundelen krachten