Actueel

  • Zeer geslaagde lustrumviering 125 Jaar KNVTS

  • Droevig bericht van overlijden

  • Maritieme Professional Doctorate van start

  • KNVTS Schip van het Jaar 2022

Droevig bericht van overlijden

Prof. ir. Sjoerd Hengst 1935-2023

Wij ontvingen het droevige bericht dat Prof. ir. Sjoerd Hengst op 2 februari 2023 is overleden.
Professor Hengst was voor de KNVTS een grote stuwende kracht achter de vereniging. Een man met hart en ziel betrokken bij het onderwijs aan zijn studenten en de voortgaande ontwikkeling van kennis en kunde van scheepstechnici. Hij is en blijft een icoon, een voorbeeld voor hen.

Het Hoofdbestuur en algemeen secretaris wensen de familie namens de KNVTS en haar leden veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies

Actueel

  • Zeer geslaagde lustrumviering 125 Jaar KNVTS

  • Droevig bericht van overlijden

  • Maritieme Professional Doctorate van start

  • KNVTS Schip van het Jaar 2022