Actueel

  • Zeer geslaagde lustrumviering 125 Jaar KNVTS

  • Droevig bericht van overlijden

  • Maritieme Professional Doctorate van start

  • KNVTS Schip van het Jaar 2022

Maritieme Professional Doctorate van start

Bron: SWZ|Maritime

Vanaf 2023 kunnen master-afgestudeerden een professional doctorate-traject volgen aan een Nederlandse Hogeschool.

Zo’n PD is de praktijkgerichte evenknie van de PhD-trajecten op universiteiten waarbij de kandidaat onderzoek doet aan een hogeschool op het hoogste niveau. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een aantal sectoren aangewezen die een PD-pilot mogen starten.

De maritieme sector is een van de geselecteerde domeinen. De maritieme sector staat voor grote uitdagingen op het gebied van verduurzaming, (cyber)veiligheid en digitalisering. Om de maritieme sector te behouden, moet het innovatievermogen versterkt worden. Daarbij kan meer praktijkgericht onderzoek een cruciale rol spelen de sector veiliger en duurzamer te maken. Vanuit de academische wereld worden technologische oplossingen aangedragen om aan deze uitdagingen te voldoen. Zonder een diepgaand begrip van de dagelijkse praktijk van de sector is het echter niet of nauwelijks mogelijk de volle potentie van deze ontwikkelingen te benutten. Het professional doctorate kan deze kloof overbruggen door de kennis praktisch toepasbaar te maken en de inzichten terugvoeren naar het wetenschappelijk onderzoek.

Meer lezen:
SWZ|Maritime november 2022 (pdf)
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/onderwijsminister-geeft-startsein-voor-pilots-professional-doctorate

Actueel

  • Zeer geslaagde lustrumviering 125 Jaar KNVTS

  • Droevig bericht van overlijden

  • Maritieme Professional Doctorate van start

  • KNVTS Schip van het Jaar 2022