Actueel

  • Aanmeldingstermijn Ship of the Year Award 2024 geopend

  • Terugblik lezing Future Proof Shipping

  • Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards 2023 zeer geslaagd

  • KNVTS en SWZ|Maritime samen op Europort 2023

Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards 2023 zeer geslaagd

Met enthousiaste medewerking van de NHL Stenden in Leeuwarden heeft op 16 januari jl. de uitreiking van de KNVTS Maritime Students Awards 2023 plaatsgevonden.

Gerrit van Leunen, directeur NHL Stenden, en Ton Bos, voorzitter van KNVTS, gingen in hun welkomstwoorden in op het belang van de opleidingen voor de maritieme sector in Nederland. Hierbij verwelkomde Ton Bos alle aanwezigen en dit jaar ook een vertegenwoordiging van de marine. Hij bedankte met nadruk ook de docenten en begeleiders van de afgestudeerden. Zij zijn het die kennis en ervaring kunnen en willen overdragen aan de studenten. Het Nederlands scheepstechnisch onderwijs kan op deze manier kwaliteit blijven bieden en de concurrentie met het buitenland aangaan.

Na het welkomstwoord nam Martin Terpstra, voorzitter van KNVTS afdeling Noord het stokje over. De kandidaten, aangemeld door MBO-, en hogescholen en de TU Delft, werden één voor één naar voren geroepen. Martin stelde hun vragen en vertelde ook over de personen zelf. De ene winnaar was een doorzetter op school, de andere vond zijn studie pas later interessant worden en weer een ander was het voorbeeld van iemand die zijn kennis steeds bleef ontwikkelen.

De awards (oorkonde, considerans en cheque) werden daarna afwisselend door bestuursleden samen met de algemeen secretaris uitgereikt.

Tussen de twee uitreikingsrondes door werd door Carlis van Lelyveld en Willem Nugteren een inkijkje gegeven bij respectievelijk Feadship en Damen. Hierbij werden ook tips meegegeven aan de aanwezigen. De maritieme sector, een mooie sector om in te werken.

Aansluitend aan het dankwoord nodigde de voorzitter de aanwezigen uit voor een afsluitende borrel.
Gehoord de reacties na afloop en gelezen de reacties ontvangen per e-mail en op LinkedIn, kan teruggekeken worden op een KNVTS evenement dat, afwisselend georganiseerd met een onderwijsinstelling voor scheepstechnisch onderwijs, een belangrijke bijdrage levert aan de maritieme sector en wederom navolging verdient.

* lees ook het februarinummer van SWZ|Maritime

Actueel

  • Aanmeldingstermijn Ship of the Year Award 2024 geopend

  • Terugblik lezing Future Proof Shipping

  • Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards 2023 zeer geslaagd

  • KNVTS en SWZ|Maritime samen op Europort 2023