2008 - Subsea Seven

De “Seven Oceans” is een multifunctioneel en leggen van pijpleidingen, met een diameter van waterdiepte van 3000 meter. Daarnaast kan het schip installaties op de zeebodem plaatsen met behulp van een 400-tons kraan en tevens dienst doen als supportschip voor onbemande inspecties van pijpleidingen etc.
Het ontwerp van dit unieke schip vereiste moest grote aandacht worden besteed aan scheepsbewegingen en werkbaarheid, stabiliteit en de scheepsconstructie.De ruimtelijke indeling van het schip, de grote lokale belastingen, met name ten gevolge van de 3500 ton capaciteit van de pijphaspel, de (tegenstrijdige) eisen aan grote stabiliteit tijdens kraanoperaties en lage versnellingen tijdens het leggen van de pijpleiding, betekenen dat het ontwerp en ook de bouw van dit schip een uiterst gecompliceerde opgave was.

Saillante aspecten in het schip kunnen als volgt worden samengevat:
Het gedrag in zeegang is in nauwe samenwerking met het MARIN geoptimaliseerd, waarbij de versnellingen ten gevolge van slingeren worden gereduceerd door toepassing van twee passieve antislingertanks en hooggeplaatste ballasttanks.
De pijphaspel (met een capaciteit van 3500 ton) ton) en de 45 m hoge toren voor het leggen van de pijp op het achterschip zijn de grootste in hun soort en vereisen een sterke en stijve ondersteuning in het schip. Aan de inleiding van de belastingen in de scheepsconstructie is veel aandacht besteed.
Een geavanceerd power management systeem (DP-2 met de mogelijkheid van een upgrading naar DP-3 als optie), behandeling van de pijplijn, scheepssystemen en hotelfuncties, zorgt voor optimale veiligheid tijdens alle operaties op zee. De generatorsets kunnen zowel op zware olie (transit conditie) als op MDO draaien.
De werf, IHC Merwede, in nauwe samenwerking met Huisman, heeft kans gezien een evenwichtig ontwerp te produceren en is er in geslaagd dit unieke schip binnen de afgesproken tijd op te leveren. Hiermee is eens te meer aangetoond dat de Nederlandse maritieme industrie een vooraanstaande positie in de offshore markt inneemt.
De opdrachtgever, Subsea 7, heeft in dit tuen key project een contract gesloten met IHC Merwede, verantwoordelijk voor ontwerp, bouw en integratie van de systemen en met Huisman, verantwoordelijk partner voor ontwerp en productie van de pijpleguitrusting. Deze vorm van samenwerking tussen de opdrachtgever, werf en equipment leverancier is vernieuwend en zeer effectief gebleken. 
Uit het feit dat IHC Merwede en Huisman van Subsea al tijdens de bouw van de “Seven Oceans” opdracht ontvingen voor een tweede schip, ditmaal een pijpenlegger voor flexibles, mag blijken dat de opdrachtgeven zeer tevreden is over de samenwerking. Deze van werken mag als een schoolvoorbeeld dienen voor andere complexe scheepsbouw projecten. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht