2008 - Kri Diponegoro

Kri Diponegoro

De "Kri Diponegoro" is een marineschip dat zich, met een op modules gebaseerde ontwerpen bouwmethode, kennis vanuit de civiele scheepsbouw en een aantal nieuwe technieken, internationaal onderscheidt.
Het is het eerste schip ontworpen en gebouwd op basis van het Sigma Concept. Het unieke van het Sigma Concept is dat een schip wordt ontworpen vanuit een gestandaardiseerde geometrie van schip en systemen.
Met variatie van standaard compartimenten van 7,2 m lengte en breedte variërend van 9 tot 14 m kunnen schepen met een waterverplaatsing variërend van 500 tot 2400 ton gebouwd worden.


 In samenwerking met MARIN is een bijbehorende systematische familie van rompvormen ontwikkeld. Het herhalingseffect in de Sigma modules met standaard compartimenten, gestandaardiseerde componenten en systeemverbindingen levert besparingen op in kosten en doorlooptijd van ontwerp en bouw. 

Verder is de toepassing van civiele normen aangevuld met militaire kwaliteiten en standaarden kenmerkend voor deze ontwerpfamilie.
De "Kri Diponegoro" is voorgedragen om de volgende redenen:
Met dit schip is een nieuw scheepstype toegevoegd aan het productaanbod van Nederlandse makelij en is een positie verworven op de concurrerende exportmarkt voor militaire schepen.
Het eerste marinekorvet ter wereld met een op modules gebaseerde geometrie, gebaseerd op een productfamilie (het Sigma Concept) met vergaande standaardisatie.
De modulaire opzet biedt een overzichtelijke indeling. Tevens is een bundeling gerealiseerd van langsscheepse systeemverbindingen waarmee ruimte bespaard werd. 
De vaste schotafstanden van 7,2 m bieden het schip een adequate bescherming tegen vijandige aanvallen en nautische incidenten.
De combinatie van rompvorm, appendages en voortstuwingsinstallatie biedt uitzonderlijk lage trillingsniveau's en een laag uitgestraald geluid onderwater. 
Tegelijk is een hoog voortstuwingsrendement en een hoge proeftochtsnelheid gerealiseerd.
De commerciele uitrusting is zodanig geïnstalleerd dat deze onder militaire omstandigheden goed functioneert. Deze uitrusting is toegankelijk en mede daardoor zeer goed te onderhouden.
De uiterlijke vormgeving is esthetisch verantwoord en vernieuwend ten opzichte van buitenlandse ontwerpen. Door een vernieuwende bouwmethodiek is een bijzonder vlakke buitenhuid gerealiseerd.
Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft een lange traditie in de bouw van schepen voor de Koninklijke Marine, waaronder de serie Luchtverdedigings- en Commando Fregatten, Schip van het Jaar in 2003. 
Door de veranderende markt stond De Schelde voor de moeilijke taak om zich, in zware internationale concurrentie, een positie te verwerven op de markt voor korvetten en patrouilleschepen.
Inspelend op de markt van patrouilleschepen met beperkte taken is de Sigma productfamilie ontwikkeld. De order voor de marine voor vier korvetten betekende een doorbraak voor de Schelde op deze export markt en bewees het succes van de strategie. 
Het eerste korvet uit de serie, "Kri Diponegoro", is in bijzonder korte tijd ontworpen en gebouwd.
Het concept is ook toegepast op het ontwerp van drie fregatten, welke gebouwd worden voor de Marokkaanse overheid.
Samenvattend is de "Kri Diponegoro" genomineerd omdat met dit schip een doorbraak is gerealiseerd op de moeilijke internationale exportmarkt.
Het schip is gebouwd volgens het compleet nieuwe modulaire Sigma Concept.
Vanwege de uitstekende vaarkarakteristieken, de efficiënte fi en stille voortstuwing en de overzichtelijke indeling behoort het schip tot het topsegment van de schepen voor militaire export.

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht