WINNAAR 2006: JACOBA PRINS

Jacoba Prins

Het in het oog springende oesterschip wordt door de KNVTS als baanbrekend beoordeeld, ondermeer vanwege de toepassing van een nieuw type ‘vernuftig visgerei’, dat door één man bediend kan worden. Van der Zwan noemt de ‘Jacoba Prins’ een schip ‘dat klinkt als een klok’. Niet alleen om de bijzondere vismethode en de wendbaarheid, maar ook vanwege de unieke elektrische installatie. ,,Dat is op dit schip een verhaal apart. Onze wensen voor de aansturing van met name het vissysteem zijn door Alewijnse Marine Systems vakkundig vertaald in een geavanceerde maar toch onderhoudsvriendelijke installatie’’, benadrukt Van der Zwan.

De scheepsbouwer uit Bruinisse zou graag een vervolgopdracht noteren, maar weet als geen ander dat ondernemers in de oester- en mosselsector fors in hun mogelijkheden worden beperkt. ,,Als er in de schelpdiersector nieuw gebouwd gaat worden, zal dit soort multipurpose-vaartuigen de beste optie zijn.
Doordat masten en gieken ontbreken, is het plaatsen van een hydraulische kraan geen enkel probleem. Met dit uitgekiende scheepstype kun je alle kanten op’’, zegt Van der Zwan, wijzend op de uitoefening van gecombineerde kweekcultures.

De YE 29 is een van de weinige vissersschepen die Maaskant Bruinisse in de achterliggende jaren voor een Nederlandse opdrachtgever heeft gebouwd. De ingrijpende beperkingen, waarmee de Zeeuwse schelpdiervissers zonder ophouden worden geconfronteerd, maken nieuwbouwinvesteringen onaantrekkelijk en welhaast onmogelijk.
Van der Zwan kan er met zijn pet niet bij: ,,Mosselen en oesters zijn eerlijke producten. De kweek vindt op een volkomen natuurlijke wijze plaats. Het cultiveren is het beste te vergelijken met biologische landbouw, maar dan onder water. Mosselen en oesters zijn verre van zeldzaam. Een exemplaar kan per jaar miljoenen nakomelingen krijgen.
Wat de kwekers doen is ervoor zorgen dat deze nakomelingen kunnen opgroeien. Vogels en krabben kunnen er het hele jaar van profiteren. Daarom is het ook zo vreemd dat natuurorganisaties het moeilijk hebben met deze gezonde en milieuvriendelijke bedrijfstak.’’

Schip van het jaar nominaties Overzicht