2006 - Dokter Wagemaker

Dokter Wagemaker

De nieuwe veerboot Dokter Wagemaker is begin september door Damen
Shipyards opgeleverd aan haar nieuwe eigenaar TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming). De feestelijke doop vond een maand daarvoor plaats. De Dokter Wagemaker gaat de Molengat vervangen, die in 2007 verkocht zal worden en is het resultaat van een groot renovatieplan waarmee een aanzienlijke capaciteitsvergroting wordt gerealiseerd.

Een belangrijke fase in de voorbereiding voor de bouw vormden de berekeningen en modelproeven in het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN). Hier werd met behulp van een circa negen meter lang schaalmodel een groot aantal testen uitgevoerd. Zo is onder andere onderzoek gedaan naar de weerstand van de romp, het effect van het afmeren op andere schepen (TU Delft), de golfbeweging en het effect van getijstromen en wind op het schip. Bovendien werden uitgebreide proeven uitgevoerd om de optimale propellerconfiguratie van de vier roerpropellers ten opzichte van elkaar te bepalen, wat vooral bij dwars vermogen een grote rol speelt. De veerboot moet 1.750 passagiers kunnen vervoeren. De passagiersaccommodaties zijn aanzienlijk ruimer, luxer en lichter dan die van de andere TESOschepen. Het interieur van het schip heeft een luxe uitstraling. Veel aandacht is besteed aan de indeling van de dekken op alle niveaus. De wensen van personeel en gebruikers hebben hierin een bepalende rol gespeeld

Schip van het jaar nominaties Overzicht