2005 - Dupuy de Lôme

De criteria, welke door de Franse Marine aan het gedrag in zeegang voor dit onderzoekingsvaartuig zijn gesteld, waren zeer hoog. Vooral ten aanzien van het bewegen van de uiteinden van de masten en de nauwe toleranties van bepaalde fundaties.
Het getuigd van goed vakmanschap als een werf erin slaagt dit goed voor elkaar te krijgen, terwijl dat geen dagelijks werk is.
Het beperken van slingeren en verlagen van de daarbij optredende versnellingen is ook een opgave die veel zegt over de noodzaak van uitgebreid hydrodynamisch onderzoek en berekeningen bij het Conoship-ontwerp.

 

Om het slingeren en de versnellingen te beperken, zijn - behalve de gebruikelijke kimkielen - actieve vinstabilisatoren geïnstalleerd. Vooral voor gebruik bij de hogere snelheden. Ook is een Flume tank geïnstalleerd, die vooral bij lagere snelheden en bij stil liggend schip effectief is. Bij het Marin zijn hiervoor al in de ontwerpfase uitvoerige proeven gedaan. Verder zijn er slagzijcompensatietanks om de invloed van zijwind te corrigeren.
De scheepsvorm is ontworpen om aan de eisen ten aanzien van het zeegangsgedrag te voldoen, voornamelijk ten aanzien van ‘slamming’. Bij de nodige berekeningen van het eerste ontwerp bleek dat onder meer in verband met het zeegangsgedrag het nodig was de diepgang te vergroten.
Om de inzetbaarheid van het schip te verzekeren, is gekozen voor een dubbelschroefsinstallatie, met de motoren in gescheiden machinekamers. Ook de hulpsets staan in aparte machinekamers. Bijzonder is de mogelijkheid om in het operatiegebied langdurig op één voortstuwingsmotor te kunnen varen. Hierdoor wordt het rendement van de voortstuwing verhoogd bij de vereiste lage, operationele vaarten en vervuiling van de dieselmotoren voorkomen. Dit voordeel wordt geoptimaliseerd doordat de voortstuwer van de stilstaande as in de ‘zeilstand’ kan worden gezet.
Bij het ontwerp is een open as-configuratie met as-uithouders toegepast en is op grond van modelonderzoek de stand van de as-uithouders en de optimale draairichting van de schroeven bepaald.
Na oplevering wordt het schip in Frankrijk verder uitgerust met elektronische apparatuur en de benodigde antennes om satellieten te kunnen volgen. Het getuigt van goed Noord-Nederlands vakmanschap en samenwerking als een werf erin slaagt een schip te ontwerpen en te bouwen dat voldoet aan alle eisen die nodig zijn voor een Frans ‘endurance’ onderzoeksvaartuig. 
 

Schip van het jaar nominaties Overzicht