2004 - Vlissingen

Vlissingen

De 'Vlissingen' is ontworpen met een vooruitziende blik met betrekking tot de behoefte aan bunkers voor zeeschepen van meer dan 8000 ton.
Het schip is bet grootste in zijn soort en kan desondanks nog steeds binnendoor zowel Antwerpen als Amsterdam bereiken. Door de grote opslag- en loscapaciteit is aansluiting gezocht tot het bunkeren van de steeds grotere zeeschepen. Hierdoor kan er meer gebunkerd worden zonder van bunkerboot te wisselen, wat een tijdsbesparing oplevert.
Om de hoeveelheid leidingwerk te beperken, zijn veertien tanks van 760 m3 toegepast in plaats van de officieel toegestane inhoud van 380 m3.

 

Om toestemming te krijgen tot het gebruik van deze grotere ladingtanks moest het tankschip dubbelwandig worden uitgevoerd. Het is als dubbelwandig type C gebouwd, met dien verstande dat de breedte van de zijtanks 120 cm is in plaats van de normale, gebruikelijke 100 cm. Bij het ontwerp zijn de uitkomsten van de botsproeven bij Moerdijk van TNO/TU-DeIft gebruikt. Hierbij bleek dat een kleine toename van de breedte van de droge zijtanks een relatiefgrote toename van de veiligheid tot gevolg had.
Behalve de veiligheid is ook het hydrodynamische ontwerp van essentieel belang bij een dergelijke vergroting. Gezien de relatief kleine L/B- en grotere B/T-verhouding, naast de eisen van een korte stopweg, goed manoeuvreergedrag, trillingen en geluid op zowel beladen als lege diepgang, speelt de rompvorm en de keuze van de schroefopstelling een zwaarwegende rol. De rompvorm met drie tunnels, de toepassing van straalbuisschroeven en de opstelling van een vrije schroefas met aspoot en korte scheg voor de zijschroeven garanderen een goede toestroming naar de middenschroef, ook in beperkt water. De toepassing van dubbele fishtail roeren leiden tot zowel koersstabiliteit als manoeuvreerbaarheid.
Innovatief is de toepassing van magnetische aandrijfkoppelingen voor de aandrijving van de ladingpompen in de pompkamer.
Deze worden aangedreven vanaf de voorzijde van de twee buitenste hoofdmotoren in de achtermachinekamer. Dit garandeert een absoluut lekvrije en gasdichte doorvoering.
Het schip is van zodanige omvang dat het varen en manoeuvreren ervan veel inzicht en ervaring vereist.
Baanbrekend is de gekozen oplossing om een Dynamic Positioning systeem (DP-systeem) toe te passen. De twee kopschroeven, de hekschroef, de roeren alsmede de hoofdschroeven kunnen op simpele wijze middels een joystick geïntegreerd worden bediend.
De mogelijkheid bestaat om het schip radiografisch te besturen. Daarnaast kan het gehele laad-lossysteem worden bediend en worden gecontroleerd vanuit de controlekamer in het stuurhuis. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht