WINNAAR 2003: DE ZEVEN PROVINCIËN

De Zeven Provincien

Onder de Marineschepen is “De Zeven Provinciën” van het type “Luchtverdedigings-en Commando Fregat”, het LCF, een opvallende verschijning voor wat betreft vormgeving. Door de schuinstelling van de uitwendige oppervlakken van het schip is de kans op radardetectie kleiner gemaakt. Verder kan als baanbrekend worden beschouwd de toepassing van door de Koninklijke Marine en TNO ontwikkelde blast- en scherfwerende schotten en deuren. Ook de keuze voor het multi-function radarsysteem APAR ( active phased arrays)kan als zodanig worden gezien.

Naast andere machine-installaties zijn thans ook de tandwielkasten flexibel opgesteld voor geluidsreductie en schokbestendigheid.
De voortstuwingsinstallatie van een marineschip is in principe niet zuinig door het wisselend gebruik en hoge piekvermogens. Om gedurende lange overtochten toch economisch te kunnen varen, is een dieselmotor/gasturbinecombinatie geplaatst, die samen met een uitgekiend schroefontwerp, een doordachte vorm van het onderwaterschip en een zeer moderne voortstuwingsregeling zorgt voor een relatief laag brandstofverbruik.
Het schip voldoet ruim aan de geldende voorschriften voor bescherming van het milieu en is daartoe uitgerust met uitgebreide voorzieningen voor de opslag van zowel vloeibaar als vast afval. Op dit schip wordt een test uitgevoerd op een deel van het onderwaterschip met siliconen dragende coating die mogelijk het antwoord geeft op het verbod van TBT-houdende anti-fouling.
Het streven naar een maximale veiligheid aan boord is voor een marineschip een eerste vereiste. Ten aanzien van schokbestendigheid, incasseringsvermogen en detectie zijn de nieuwste ontwikkelingen toegepast, zoals de eerdergenoemde blast-en scherfwerende schotten en deuren, en de grote mate van verticale zonering. Bovendien is sprake van een ver doorgevoerde constructieve brandveiligheid.
Tijdens het ontwerpstadium is zeer veel aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden aan boord door voor de meeste werkplekken uitgebreide Risico Analyses uit te voeren die tot vele aanpassingen ter verbetering van deze arbeidsomstandigheden hebben geleid.
Aan de ergonomie is zoals voor de Koninklijke Marine gebruikelijk zeer veel aandacht besteed. Deze aandacht heeft ongetwijfeld ook effecten op de commerciele scheepvaart waar de aandacht voor de ergonomie steeds groter wordt.
Om een zo economisch mogelijke exploitatie te bereiken is door een vergaande automatisering het aantal bemanningsleden aan boord aanzienlijk beperkt en heeft een ruimere opzet van de indeling geresulteerd in aanzienlijk lagere engineeringkosten, hetgeen eveneens besparing oplevert in de onderhoudskosten ten opzichte van de conventionele fregatten. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht