2003 - De Onderneming / GO-9

De Onderneming / GO-9

Bij de bouw van de GO-9 is met succes veel aandacht besteed aan het voorkomen van geluid en trillingen en aan ergonomische aspecten. Het geluidsniveau in de stuurhut en de verschillende verblijven is extreem laag. Dit is bereikt door de bronnen van geluid en trillingen reeds bij het ontwerp te onderkennen, te berekenen en daarvoor adequate maatregelen te nemen.

 

Ook bij het machinekamerontwerp is hiermee rekening gehouden door de hoofdmotor flexibel op te stellen. 
Het ontwerp van het onderwaterschip is geoptimaliseerd in nauwe samenwerking met het MARIN, het Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen. Door het toepassen van een “Högner”-steven is er een gelijkmatiger volgstroomveldverdeling, waardoor de door de schroef veroorzaakte trillingen sterk zijn gereduceerd. De combinatie van Högnersteven, de situering van straalbuis en roer en de vorm van het onderwaterschip zorgen met de rest van de voortstuwing voor een grote trekkracht en een hogere vrij varende snelheid in vergelijking tot andere schepen met gelijk vermogen waardoor een brandstofbesparing geclaimd wordt tussen 5 en 10%.
Er is een compleet scheepsmanagementsysteem geïnstalleerd, waarmee de bediening en regeling van de complete voortstuwing, de hulpmotoren en een aantal scheepssystemen eenvoudig en centraal zijn te overzien en te bedienen.
Door de verbeteringen van de leef- en werkomstandigheden aan boord, is de bedrijfsveiligheid op een hoog peil gekomen. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht